Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Archiv aktualit

Archiv aktualit za rok 2021

Putovní výstava fotografií dolů na Karvinsku

Na náměstí v Karviné jsou k vidění fotografie dolů Žofie a ČSA, o které se stará státní podnik DIAMO. Jde o putovní výstavu na téma „S úctou k těžké práci“. Snímky vznikly na foto-workshopu POHO 2030, který uspořádala krajská společnost MSID ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Státní podnik DIAMO akci aktivně podpořil a provedl fotografy místy, kam by se jinak nedostali.

Primátor Ostravy na haldě Heřmanice

Primátor Ostravy Tomáš Macura a náměstkyně Kateřina Šebestová si prohlédli, jak postupují sanační a rekultivační práce na odvalu Heřmanice, které zajišťuje státní podnik DIAMO.

Občasník DIAMO říjen–listopad 2021

Propad na Kaňku, DIAMO2023, Spolupráce Ostravy s s. p. DIAMO, Úklid po těžbě v Paskově, Expertní zpráva – odval Heřmanice, Nová laboratoř, Den horníků, 132. Skok přes kůži, DOD HBZS Ostrava, Ukázka hornického nadšení, Veřejnost se podívala do štoly ložiska ve Zlatých Horách , Odhalení pamětní desky na Dole Barbora, Sympozium ve Zlatých Horách, Ocenění za vynikající výsledky v oblasti BOZP, POHO den, Křest knihy, Ocenění práce našich lidí

Ministerská komise v závěrečné Expertní zprávě odsouhlasila postup sanace odvalu Heřmanice v Ostravě

Expertní komise, kterou zřídilo na jaře ministerstvo průmyslu a obchodu pro vyhodnocení způsobu sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu, ukončila svoji činnost. Dospěla k většinovému závěru, že principiálně souhlasí s postupem státního podniku DIAMO při sanaci a rekultivaci odvalu Heřmanice a doporučila zapracovat do provozní dokumentace další opatření s cílem ještě více omezit rizika pro okolní životní prostředí. Využití homogenizační linky společnosti Ostravská těžební nepovažuje za nejvhodnější postup.

DIAMO bude nově zajišťovat protimetanový systém také v Orlové

Závod ODRA státního podniku DIAMO převezme od města Orlové systém protimetanové ochrany. Dohodli se na tom představitelé města a podniku. Podle právě podepsaných smluv Orlová bezúplatně převede vybudovaný systém monitoringu a odsávání metanu v historické části města na DIAMO, které zajišťuje protimetanovou ochranu na Ostravsku a části Karvinska.

DIAMO uklízí pozůstatky po těžbě, zchátralý most v Paskově už neohrožuje okolí

Státní podnik DIAMO se pustil do první demolice nepotřebného důlního objektu od převzetí utlumených dolů od OKD na začátku roku. Přednostně zboural ocelový most v Paskově na Frýdecko-Místecku, po kterém se přepravovala hlušina z úpravny Dolu Paskov na haldu. Od roku 2017 se nevyužíval, chátral a ohrožoval železniční provoz a cyklisty. Na bezpečné odstranění mostu měli pracovníci jen jeden den, kdy byla na trati výluka.

Veřejnost se podívala do štoly ložiska ve Zlatých Horách

V sobotu 25. září 2021, symbolicky v den, kdy slaví svátek Zlata a Zlatuše, uspořádal státní podnik DIAMO na lokalitě odštěpného závodu GEAM ve Zlatých Horách den otevřených dveří. Návštěvníci z řad veřejnosti i samospráv dostali možnost nahlédnout do štoly ložiska, ve které podnik aktuálně provádí průzkumné práce na ověření zásob zlata.

Ostrava a DIAMO budou spolupracovat na revitalizaci míst poškozených těžbou uhlí

Zástupci státního podniku DIAMO a vedení města Ostravy se dohodli na spolupráci při přípravě a realizaci projektů, které řeší následky hornické činnosti. Podepsali memorandum, které má pomoci uskutečnit v nejbližších letech ekologické akce v objemu zhruba 25 milionů korun v místech zasažených například poklesy půdy.

Tisková zpráva MPO – V sanaci odvalu Heřmanice lze podle expertů pokračovat způsobem, který navrhlo DIAMO

K zásadním otázkám souvisejícím s odvalem Heřmanice na Ostravsku se na 9. jednání, které se konalo 8. září, vyjádřila expertní komise Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Tvoří ji odborníci z vysokých škol, vědecko-výzkumných pracovišť a orgánů životního prostředí z České republiky, Polska a Slovenska. Experti doporučují, aby se v sanaci odvalu Heřmanice pokračovalo způsobem navrženým státním podnikem DIAMO.

Občasník DIAMO září 2021

Výstavba unikátního čisticího systému na lokalitě Hájek jde do finále, DIAMO2023, Řešíme budoucnost Dolu Staříč, Zajištění propadlého ústí komínu v lokalitě Barbora v Horním Slavkově, Dokončení realizace navýšení hrází II. etapy odkaliště Stráž pod Ralskem, Obnova úpadnice na ložisku ve Zlatých Horách, Aktivity Hornicko-historického spolku Stříbro, Den otevřených dveří na Dole Žofie se vydařil, přišly stovky lidí

Den otevřených dveří na Dole Žofie se vydařil, přišly stovky lidí

Černouhelný Důl Žofie v Orlové, známý také jako Fučík 5, zaplnily stovky lidí. Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO v sobotu 4. září zpřístupnil poprvé veřejnosti areál dolu, který už párkrát využili také filmaři. Někteří z celkem 650 návštěvníků tam před lety pracovali, přišly ale i celé rodiny s dětmi. Přestože tato šachta už 26 let netěží, uchovala si specifickou atmosféru, dodnes se totiž na ní fárá.

Pozvánka na den otevřených dveří o. z. ODRA

Srdečně zveme všechny zájemce na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
závodu ODRA s. p. DIAMO. V sobotu 4. 9. 2021 od 10 do 16 hod., v areálu Dolu Žofie v Orlové-Porubě, Těšínská 1320

Státní podnik DIAMO má speciální laboratoř zaměřenou na důlní plyny

Státní podnik DIAMO vybudoval v Ostravě speciální pracoviště pro měření a vyhodnocování výstupů důlních plynů. Akreditovaná zkušební laboratoř atmogeochemie navazuje na dlouholetou práci státního podniku na protimetanových opatřeních a přispěje k dalšímu zvýšení ochrany ostravsko-karvinské aglomerace před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů. Moderní laboratoř bude pomáhat v sanační a kontrolní činnosti podniku, ale i poskytovat speciální služby zájemcům z řad veřejnosti.

Občasník DIAMO červenec–srpen 2021

TÚU, o. z., dokončil vrtné práce na odkališti ve Zlatých Horách, DIAMO2023, Palivový kombinát Ústí přejde pod s. p. DIAMO, DIAMO vstoupilo do Spolku svatá Barbora, Fotoreportáž – Bánští potápěči z o. z. HBZS prošli výcvikem, 60 let od tragédie na Dole Dukla, 130 let od založení Dolu Louis v Ostravě-Vítkovicích, Pozvánka na den otevřených dveří o. z. ODRA

Státní podnik DIAMO vstoupil do Spolku svatá Barbora

V návaznosti na převzetí dolů na Karvinsku se státní podnik DIAMO rozhodl vstoupit do Spolku svatá Barbora a tím podpořit jeho činnost. Spolek pomáhá osiřelým dětem a rodinám horníků a dalších zaměstnanců dolů.

Tisková zpráva MPO ke sloučení státních podniků DIAMO a PKÚ

Státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) se sloučí se státním podnikem Diamo, které převezme veškerý jeho majetek. Původní Palivový kombinát Ústí tím zanikne. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na plánovanou fúzi projednala vláda. Oba podniky se zabývají zahlazováním následků hornické činnosti.

Na ostravských lagunách začaly průzkumné vrtné práce

V areálu lagun OSTRAMO v Ostravě probíhá doplňkový průzkum před další zásadní etapou, kterou bude sanace zemin. Specializovaná firma tam vytvoří síť téměř stovky vrtů a sond. Cílem je doplnit informace o geologických a hydrogeologických poměrech a o úrovni kontaminace zemin a podzemních vod. Projekt dozoruje státní podnik DIAMO, který zajišťuje na lagunách čištění kontaminovaných vod.

Občasník DIAMO červen 2021

Ministr na Dole Darkov, DIAMO2023, Setkání na výsypce lomu Hájek, Sanace odvalů na Ostravsku a Karvinsku, Spolupráce s odv. odb. svazem, Slavnosti NAVALIS, Benefit pro zaměstnance, Dozorčí rada s. p. na Ostravsku, Na dolech ČSA a Darkov se intenzivně pracuje, HBZS provedla kontrolu přivaděče, Stát pomáhá propuštěným horníkům, DIAMO začalo vyplácet soc. příspěvky, Virtuální prostor pro vzdělávání, Prověření využitelnosti strategických surovin ve zlatohorském revíru, Příloha: Stav složek ŽP 2020

Ministr na Dole Darkov řešil stav i budoucnost dolů

Průběžný stav přípravy likvidace dolů, ale i budoucí využití důlních areálů pod správou státního podniku DIAMO. To byla hlavní témata návštěvy vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka 8. června na Dole Darkov. Součástí bylo i fárání, ministr tak měl vůbec poprvé možnost vidět podmínky a práce v podzemí.

Stát pomáhá propuštěným horníkům, DIAMO začalo vyplácet sociální příspěvky

Prostřednictvím státního podniku DIAMO začal stát přispívat propuštěným horníkům na udržení jejich sociální situace poté, co ztratili zaměstnání kvůli ukončení těžby v dolech na Karvinsku. Ti, kteří pracovali v podzemí, dostávají 8.000 korun, ostatní 5.300 korun měsíčně. O příspěvek je velký zájem, požádala o něj většina propuštěných – téměř 13 set lidí.

Státní podnik DIAMO bude více spolupracovat s odvětvovým odborovým svazem

Státní podnik DIAMO a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) podepsaly dohodu o spolupráci v otázkách důležitých pro pracovní podmínky zaměstnanců a sociální dialog. Byla tak odstartována oficiální spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní legislativy, zdravotnické legislativy, důchodového pojištění, včetně vzájemného poskytování informací a předcházení pracovněprávním sporům.

Způsoby sanace odvalů na Ostravsku a Karvinsku posuzuje expertní komise

Pod Ministerstvem průmyslu a obchodu od dubna 2021 pracuje expertní komise pro hodnocení způsobu sanace a rekultivace úložných míst těžebního odpadu (odvalů) po hlubinném dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru se zaměřením na termicky aktivní odvaly. Komise už měla tři zasedání, přičemž poslední se konalo v Ostravě na odštěpném závodě ODRA státního podniku DIAMO a jeho součástí byla prohlídka největšího termicky aktivního odvalu v regionu – odvalu Heřmanice.

Občasník DIAMO duben–květen 2021

Memorandum odstartovalo spolupráci na proměně Karvinska po ukončení těžby, DIAMO2023 – Směřujeme k naší vizi – Projektové týmy a jejich zaměření, Státní podnik informoval starosty o přípravě likvidace Dolu Frenštát, Nová lakovací kabina na o. z. GEAM, Vzpomínka, Stalo se před dvaceti lety: Konec šachty č. 3, Doplňkový průzkum v areálu lagun OSTRAMO, Rekonstrukce potrubního mostu odkaliště K II na o. z. GEAM

Na dolech ČSA a Darkov se intenzivně pracuje i po ukončení těžby

Na dolech ČSA a Darkov jsou po dvou měsících od zastavení těžby uzavřeny výbuchuvzdorně všechny ukončené poruby a vyklizeny všechny dobývací technologie upotřebitelné v OKD. Jak postupuje útlum dolů, ukázal státní podnik DIAMO novinářům, pro které uspořádal 7. 5. 2021 fárání na Dole ČSA. Státní podnik DIAMO převzal doly ČSA a Darkov od společnosti OKD k 1. 3. 2021 a to i se zaměstnanci, z nichž část si ponechal pro likvidaci dolů.

Státní podnik informoval starosty o přípravě likvidace Dolu Frenštát

V návaznosti na memorandum, které má pomoci rozvoji území po skončení těžby uhlí, uspořádal Moravskoslezský kraj 28. dubna 2021 jednání se starosty Frenštátska a státním podnikem DIAMO. Státní podnik totiž kromě dolů na Karvinsku převzal také zakonzervovaný Důl Frenštát. O jeho likvidaci představitelé tamních měst a obcí usilují více než deset let.

Proměna území po konci těžby bude postupovat koordinovaně ve spolupráci se státním podnikem DIAMO

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby podepsali hlavní aktéři nastartování této zásadní proměny. Na koordinované spolupráci se dohodly Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, státní podnik DIAMO a krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Následovat budou sanačně-likvidační práce, zpracování master plánů, které určí možnosti využití areálů dolů, a příprava konkrétních projektů financovaných zejména z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Občasník DIAMO březen 2021

DIAMO převzalo další doly na Karvinsku, Snížení tepelných ztrát objektu dílen, Připomenutí mimořádné události při likvidaci dolu v Ostravě-Heřmanicích, Fotoreportáž z propouštěcích pohovorů na Karvinsku, Propouštěcí pohovory očima hlavního vyjednavače odborů Karla Hřídela, Pozdrav horníkům od velkého srdcaře Miroslava Hladkého, Poděkování horníkům Dolu Darkov a Dolu ČSA, Záchranáři z HBZS v Ostravě představili svou činnost

Proběhla druhá vlna propouštěcích pohovorů na karvinských dolech

Státní podnik DIAMO dokončil druhou vlnu propouštěcích pohovorů zaměstnanců utlumovaných dolů převzatých od OKD dle vládního usnesení. Od 3. 3. do 10. 3. 2021 absolvovalo pohovory 1 212 lidí. Až na jednoho si všichni zvolili ukončení pracovního poměru dohodou.

Útlum uhlí mění Moravskoslezský kraj, pomáhá s tím stát i samospráva. Utlumované doly přebírá DIAMO

Tento týden končí činnost doly ČSA a Darkov v Moravskoslezském kraji, na základě rozhodnutí vlády přechází 1. března z firmy OKD pod státní podnik DIAMO. Po začlenění části převzatých zaměstnanců začne nový odštěpný závod DARKOV naplno provádět v převzatých lokalitách přípravné nebo likvidační práce a sanačně-rekultivační práce. Zároveň bude ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Moravskoslezským krajem připravovat rozvojové projekty a nové využití důlních areálů.

Občasník DIAMO únor 2021

Rozšíření Podzemního výzkumného pracoviště Bukov, Mise a vize státního podniku DIAMO, Státní podnik DIAMO začal spolupracovat s Moravskoslezským krajem na budoucím využití areálů dolů na Karvinsku, DIAMO, s. p., připravuje 2. vlnu propouštěcích pohovorů v rámci převzetí další části OKD, Výstavba pasivního remediačního systému čištění důlních vod na výsypce lomu Hájek je v plném proudu

Státní podnik DIAMO začal spolupracovat s Moravskoslezským krajem na budoucím využití areálů dolů na Karvinsku

S převzetím dolů od OKD státní podnik DIAMO převzal mimo jiné také odpovědnost za využití areálů a rekultivaci pozemků zasažených těžbou. O jejich budoucnost se zajímá i Moravskoslezský kraj, který inicioval transformační program pro pohornickou oblast POHO2030. Představitelé kraje a státního podniku proto začali hledat možnosti spolupráce na rozvoji území.

Sanaci ostravské haldy sledují představitelé města i kraje

Sanační práce na heřmanické haldě v Ostravě pokračují bez ohledu na zimní počasí a koronavirovou pandemii. Přesvědčit o tom se mohl při prohlídce haldy náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka a spolu s ním náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová, která návštěvu iniciovala. Vedení státního podniku DIAMO se zaměřilo při setkání hlavně na vysvětlení postupu sanace heřmanického odvalu.

Občasník DIAMO leden 2021

Slovo ředitele státního podniku, Útlum dolů převzatých od OKD zajišťuje nový o. z. DARKOV, DIAMO převzalo část OKD, Hlavní etapa sanace ostravských lagun končí, Horník, horolezec, včelař a kutil v jedné osobě, Nový benefit pro zaměstnance DIAMO, Dokončení prodloužení štoly Amálie, Hornický spolek předal dary českolipské nemocnici, DIAMO informovalo vedení MS kraje o průběhu sanace odvalu Heřmanice a o přípravách útlumu dolů, Elektronická databáze geometrických plánů

DIAMO přebírá útlum dolů OKD, začaly propouštěcí pohovory

Státní podnik DIAMO dle rozhodnutí vlády převzal k 1. 1. 2021 utlumované doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát a v souladu se smlouvou o koupi části závodu dokončí proces organizačních změn vyhlášených OKD. Dnes začaly propouštěcí pohovory. Zároveň DIAMO přebírá náklady na útlum převedených dolů.

Archiv aktualit za rok 2020

Hlavní etapa sanace ostravských lagun končí, všechny kaly jsou odvezeny

Kaly z ropných lagun po chemičce OSTRAMO, jejichž zápach obtěžoval obyvatele Ostravy 20 let, jsou definitivně pryč. Díky spolupráci státního podniku DIAMO a firmy AVE CZ odpadové hospodářství se podařilo odvézt z Ostravy všechny kaly ve stanoveném termínu, tedy ještě před koncem roku.

DIAMO se ohrazuje proti článku na Seznamu, ekologická katastrofa v Ostravě nehrozí! Soukromá firma chce donutit stát, aby platil za její nevydařený podnikatelský záměr.

Státní podnik DIAMO důrazně odmítá tvrzení autorky článku na SeznamZprávy.cz, že heřmanický odval v Ostravě je „časovanou ekologickou bombou“, a ohrazuje se proti dalším nepravdivým nebo zkresleným informacím v článku: „V Ostravě hoří jedovatá halda. Na státní Diamo míří miliardová žaloba“.

DIAMO informovalo vedení MS kraje o průběhu sanace odvalu Heřmanice a o přípravách útlumu dolů

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka přijal pozvání státního podniku DIAMO a 1. prosince 2020 si přijel prohlédnout postup prací na největším ostravském odvalu Heřmanice, kde aktuálně probíhá pilotní injektážní zkouška. V sídle závodu ODRA se následně uskutečnilo za účasti ředitele státního podniku Ludvíka Kašpara jednání také o průběhu příprav útlumu dolů OKD, které státní podnik postupně převezme dle rozhodnutí vlády.

Občasník DIAMO listopad–prosinec 2020

Slovo ředitele státního podniku, Ředitel o. z. HBZS představuje nový závod, DIAMO dokončilo monitorovací síť – důl Turów, Speciální metoda sanace na haldě Heřmanice, Seismologické monitorování lokality Rožná, Vzpomínka na Ing. Hajíčka a prof. Ing. Láta, DrSc., Expozice přivítala renovovaný exponát, Podkrušnohorské technické muzeum bude mít unikát, Audit systému environmentálního managementu, Mobilní třídicí linka na o. z. SUL v provozu, Ochrana výsadeb lesních dřevin proti hlodavcům na o. z. TÚU

Státní podnik DIAMO převzal Hlavní báňskou záchrannou stanici v Ostravě

Od 1. prosince 2020 má Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) v Ostravě nového vlastníka, kterým se stal státní podnik DIAMO. Stanici odkoupil od společnosti OKD v návaznosti na usnesení vlády č. 949 z 21. září 2020.

Státní podnik DIAMO testuje na ostravské haldě Heřmanice speciální metodu sanace

Na největším ostravském odvalu probíhá ověřování speciální metody, která má zajistit bezpečné odtěžování prohořívající hlušiny a tím zbavit haldu největšího problému. Během pilotní injektážní zkoušky na odvalu Heřmanice bylo vytvořeno kontrolní pole se 180 vrty naplněnými injektážní směsí. Státní podnik DIAMO je bude v dalších měsících monitorovat a po vyhodnocení použije nejúčinnější technologii k celkové sanaci termicky aktivní části odvalu.

Občasník DIAMO říjen 2020

Slovo ředitele státního podniku, Státní podniky Lesy ČR a DIAMO se dohodly na převodu pozemků, Odštěpný závod GEAM přivítal média na 24. patře Dolu Rožná, Kontrola hnízdních budek pro sovy na hydrobariéře Stráž byla úspěšná, Aplikace eRouška, Vzpomínka na Karla Budina, HHSpR usiluje o umístění hornických kladívek do znaku města Stráže pod Ralskem, Velký úspěch na Velké pardubické, Křest, který se nekonal, Kontejnerové překladiště v areálu Paskov

DIAMO instaluje měřicí body pro sledování vlivu polského dolu Turów v pohraničí

Státní podnik DIAMO provádí na Liberecku vrtné práce a instaluje měřicí body pro sledování vlivu činnosti polského hnědouhelného dolu Turów na české příhraničí. Vznikne tak monitorovací síť, která zachytí budoucí vývoj deformací terénu. Projekt inicioval Krajský úřad Libereckého kraje.

eRouška - Chráním sebe, chráním tebe!

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým.
Síť uživatelů se rychle rozšiřuje, tuto aplikaci si nainstalovalo více než 465 tis. uživatelů a číslo postupně narůstá.
Aplikace maximálně chrání vaše soukromí, nezná vaše osobní údaje ani polohu.

Stáhněte si aplikaci zdarma ještě dnes. Zapojte se do boje proti koronaviru.

Státní podniky Lesy ČR a DIAMO se dohodly na převodu pozemků

Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání pozemků podepsali zástupci státních podniků DIAMO a Lesy ČR. Během několika let tak DIAMO převede na lesnický podnik 88 hektarů pozemků po těžbě uranu, rud a uhlí a od Lesů ČR získá 11 hektarů. Pozemky zůstanou majetkem státu, změní se jen jejich hospodáři.

Občasník DIAMO září 2020

Zajištění propadu na lokalitě Medvědín, Kontrola HDD – likvidace propadu komínu, Na závodě ODRA probíhá evidence archivu ostravských dolů, Důl Hamr I – 5 let od odstřelu, Realizace prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v o. z. TÚU 2020, Dětský letní tábor, Konec těžby uhlí na Karvinsku – nový pohled na činnost vodních jam Jeremenko a Žofie, Pozvánka na výstavu, Pozvánka na VI. ročník střelecké soutěže, Den otevřených dveří o. z. ODRA ODLOŽEN

Zajištění propadu v Krkonošském národním parku na lokalitě Medvědín

Zajištěním propadu ústí komínu M5-1/0-4 v lokalitě Medvědín pokračuje státní podnik DIAMO v technicko-bezpečnostním zásahu v Krkonošském národním parku v Zóně přírodě blízké (bývalá 2. zóna KRNAP). Ve stejné lokalitě úspěšně dokončil zajištění propadu jiného komínu (M4-1/0-1) již loni v říjnu. Práce v obtížném terénu provádějí pracovníci ZBZS Dolní Rožínka tak, aby bylo co nejméně ovlivněno okolní prostředí, to znamená za použití ručního nářadí, motorové pily nebo křovinořezu v minimálním rozsahu. Pro přepravu sítě pro překrytí propadu pak jednorázově využili vrtulník. Ukončení prací na zajištění ústí komínu je naplánováno na polovinu září letošního roku.

Den otevřených dveří na Dole Žofie se odkládá

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO se rozhodl z preventivních bezpečnostních důvodů odložit připravovanou akci pro veřejnost v Moravskoslezském kraji. Den otevřených dveří na Dole Žofie v Orlové plánovaný na 12. 9. se letos neuskuteční. Pokud to situace umožní, akce proběhne v září příštího roku.

Občasník DIAMO srpen 2020

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší, Poslední likvidace v areálu bývalého Dolu Křižany I, Obnova výztuže ve štole Amália, Cyklista Zdeněk Štybar navštívil hornický skanzen, Členové hornického spolku Stříbro navštívili starou porcelánku a hornický skanzen, Ochrana životního prostředí při likvidaci vrtů na o. z. TÚU, Pozvání k odhalení bysty, Převod a rozšíření monitoringu metanu na Ostravsku proběhly podle plánu, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat další měření kvality ovzduší u haldy v Ostravě‑Heřmanicích, tentokrát v obydlené části a v areálu věznice. Výsledky potvrdily, stejně jako předchozí měření a pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Občasník DIAMO červenec 2020

Unikátní technologii na odstranění pesticidů z drenážních vod ověří TUL a s. p. DIAMO na výsypce lomu Hájek, Spolupráce se SÚRAO při provozu PVP Bukov bude pokračovat minimálně 10 let, Oprava parního kompresoru odparky v technologii SLKR I, Hornický skanzen Mayrau hostil hornické konzilium, Odbory a přechod do normálu, Odštěpný závod ODRA uspořádal pro zástupce Slezské Ostravy prohlídku odvalu Heřmanice, Mokřadní systém – Zadní Chodov, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA

Unikátní technologii na odstranění pesticidů z drenážních vod ověří Technická univerzita v Liberci ve spolupráci se státním podnikem DIAMO na výsypce lomu Hájek na Karlovarsku

V letošním roce začal projekt na ověření účinnosti technologie Wetland+, kterou vyvinula Technická univerzita v Liberci pro čištění vod vytékajících z deponií a kontaminovaných pesticidy. Práce proběhnou letos a příští rok v areálu výsypky bývalého lomu Hájek státního podniku DIAMO u obce Hroznětín v Karlovarském kraji a v příštím roce v polském Jaworznu, a to díky mezinárodnímu projektu LIFEPOPWAT spolufinancovaného z evropského programu LIFE s celkovým rozpočtem 80 milionů korun. Náklady na ověření technologie v lokalitě lomu Hájek činí zhruba 18 milionů korun. Získané výsledky mohou být využity při vyčištění starých obřích deponií pesticidů, kterých je jen v Evropě kolem 40 a představují vážnou ekologickou zátěž. Realizace projektu, na kterém se podílí sedm subjektů z ČR a dalších evropských států, potrvá tři roky.

Odštěpný závod ODRA uspořádal pro zástupce Slezské Ostravy prohlídku odvalu Heřmanice

Komise dopravy a životního prostředí městského obvodu Slezská Ostrava měla 10. června 2020 výjezdní zasedání v areálu heřmanické haldy. Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO seznámilo zástupce města s postupem sanačních prací na odvalu. I přes koronavirová omezení práce pokračují podle plánu bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Na již sanovaných plochách se provádějí rekultivační práce.

Občasník DIAMO červen 2020

Oprava výztuže štoly Barbora, Odkanalizování areálu Šverma na ústřední čističku odpadních vod je dokončeno, O. z. GEAM v Dolní Rožínce zlikvidoval jámu R2, Likvidace těžních klecí na šachtě č. 16 u obce Háje, S. p. DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě, DIAMO, s. p., podporuje nový studijní program ČVUT, Padesát let od největší důlní tragédie v Jihomoravském lignitovém revíru, Příloha: Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek ŽP DIAMO, s. p., za rok 2019

Státní podnik DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě

Sanace a rekultivace odvalu v Ostravě-Heřmanicích patří mezi největší projekty státního podniku DIAMO a zároveň mezi aktivity, o které se zajímají obyvatelé i představitelé regionu. Státní podnik se proto rozhodl vytvořit pro veřejnost webové stránky o této ekologické zátěži a postupu její sanace.

Občasník DIAMO duben–květen 2020

Slovo ředitele státního podniku, Státní podnik DIAMO dokončil rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku, Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku, Projekt CEEMIR ověřil technologii na získávání niobu a tantalu z uranové rudy, Návrat krajiny do její původní podoby na vyluhovacích polích o. z. TÚU, Restaurování historických map Archivu DIAMO, Likvidace šurfu č. 11, Hornické artefakty sbírám celý život

Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací pro průzkum zásob zlata na Jesenicku

Státní podnik DIAMO zahájil přípravu projektu geologických prací v oblasti zrušeného ložiska ve Zlatých Horách na Jesenicku. Během tří let prozkoumá zásoby zlata na území o rozloze 5,88 km2. Navazuje tak na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území a dřívější usnesení vlády o využití superstrategických surovin. V první fázi proběhne revize dosavadních výpočtů zásob zlata. Výsledky budou využity pro stanovení aktuálních podmínek využitelnosti ložiska.

 

Rozhovor s ředitelem státního podniku o sanacích starých zátěží

Odborný časopis zaměřený na aktuální dění v odpadovém hospodářství a problematice životního prostředí Odpadové fórum informuje v dubnovém čísle o aktivitách státního podniku DIAMO. Rozhovor s ředitelem státního podniku Ing. Ludvíkem Kašparem o sanacích starých ekologických zátěží uvedl pod názvem: „DIAMO: Odstraňování ekologických zátěží je technicky a finančně náročné, ale důležité pro regiony i stát“.

Státní podnik DIAMO dokončil rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO dokončil systém technických opatření, která chrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, zejména metanu. Součástí unikátního desetiletého projektu bylo mimo jiné vybudování elektronického monitorovacího systému, který přenáší data z celé oblasti na dispečink na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Státní podnik DIAMO nabízí využití svých kapacit pro zvládání nouzového stavu

V souvislostí s epidemií koronaviru zhodnotil státní podnik DIAMO své kapacity, které může nabídnout jako pomoc státní správě, samosprávám nebo nemocnicím při zvládání nouzového stavu v ČR. Spolupráci již navázal například se složkami integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, kde se Závodní báňská záchranná stanice odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem podílí na dezinfekci sanitek, nebo s Magistrátem města Ostravy a Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, kterým odštěpný závod ODRA v Ostravě dodal ochranné textilní roušky. Další kapacity nabízí.

Občasník DIAMO březen 2020

Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí, Uranium Group Meeting ve Vídni, Turnaj v halové kopané o putovní pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU, Horníci bilancovali rok 2019, VIII. Havířský bál SLPT Hlubina na Hlubině, VI. ročník střelecké soutěže, Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram, Mise českých firem z oblasti geologie do Jordánska, Ostravské šachty lákají filmaře, Hornický ples v roce 2020

Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí

Státní podnik DIAMO se prostřednictvím svého odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem zapojí do monitoringu vlivu činnosti povrchového hnědouhelného dolu Turów na okolí. S využitím sítě cca 100 monitorovacích bodů, které rozmístí v pohraničí, bude sledovat poklesy terénu a vyhodnocovat jeho deformace. O spolupráci byl požádán Odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, a to v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu. Monitoring bude kromě státního podniku DIAMO provádět i Ministerstvo životního prostředí.

Občasník DIAMO leden–únor 2020

S. p. DIAMO má od 1. ledna 2020 nového ředitele, Sanace ostravských lagun pokračuje, Neutralizační stanice NDS ML vyvedla první milion tun kontaminantů, Odval lomu Hájek, Podpis dodatku podnikové kolektivní smlouvy, Dozorčí rada s. p. DIAMO má nového člena, Hornická paráda v Annaberg-Buchholz, Výstup metanu v poddolovaných oblastech  

Sanace ostravských lagun pokračuje dle plánu

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice pokračuje podle plánu. Další průběžný termín byl splněn. K 31. 12. 2019 firma AVE CZ odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě dle plánu celkem 30 tisíc tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce roku 2020.

Archiv aktualit za rok 2019

DIAMO, státní podnik, bude mít od 1. ledna 2020 nového ředitele

Novým ředitelem státního podniku DIAMO se od 1. ledna 2020 stane Ludvík Kašpar, který zvítězil v otevřeném výběrovém řízení.

Heřmanická halda má minimální dopad na zdraví obyvatel v okolí

Státní podnik DIAMO nechal zpracovat odborné hodnocení zdravotních rizik z provozu odvalu Heřmanice pro obyvatele v okolí. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin a mimořádné měření kvality ovzduší, že halda a sanační práce nijak významně nezhoršují ovzduší ani zdravotní rizika v Ostravě.

Konference zemí MENA v České republice

Dne 11. prosince 2019 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu konferenci pro země středního východu a severní Afriky (MENA) na téma „Příležitost pro české firmy v oblasti průzkumu, těžby, zpracování nerostů a surovin v zemích MENA“. Účastníci, mezi kterými nechyběli velvyslanci jednotlivých zemí MENA, diskutovali o možnostech spolupráce v oblasti těžby a geologického průzkumu.

Občasník DIAMO prosinec 2019

Úvodní slovo ředitele státního podniku, Odštěpný závod Těžba a úprava uranu aktivně bojuje s kůrovcem, Zajištění propadu v lokalitě Medvědín v Krkonoších, Turnaj v kuželkách, Prosinec v Hornickém muzeu Příbram, Vysokoškoláci si na Dole Jeremenko rozšířili pohled na průmyslové dědictví, Práce na venkovní báňské expozici v roce 2019 a 2020, Setkání členských států MAAE v Číně, Státní podnik DIAMO pořádal mezinárodní workshopy pro MAAE, Úprava potoka Zyf

Vysokoškoláci si na Dole Jeremenko rozšířili pohled na průmyslové dědictví

Na Dole Jeremenko v Ostravě proběhla 8. listopadu netradiční exkurze, při které nešlo jen o to podívat se do podzemí a nasát atmosféru těžby černého uhlí. Pracovníci státního podniku DIAMO provedli areálem studenty a pedagogy Ostravské univerzity a Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se zabývají kulturním dědictvím se zaměřením na technické památky.

Státní podnik DIAMO pořádal mezinárodní workshopy pro MAAE

V říjnu letošního roku uspořádalo Mezinárodní školicí středisko WNU SUP a odbor mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) dva odborné workshopy. Oba workshopy proběhly v Praze a jejich součástí byly i návštěvy lokalit DIAMO, s. p., ve Stráži pod Ralskem, v Příbrami a Dolní Rožínce.

Občasník DIAMO listopad 2019

S. p. DIAMO obstál ve veřejnosprávní kontrole MPO, Dodatek ke smlouvě – PVP Bukov, Měření na heřmanické haldě, Monitorování vod v Mydlovarech, Těžba a její dopady na životní prostředí VIII, Provoz ČLV, Technický mítink MAAE UMREG a WISSYM 2019, Konference na Slovensku, Exkurze na dole Rožná I, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Předání cen – bowling, Vzpomínka na Ing. Linharta, DOD v Ostravě, Kniha K. Neubergera, Těžební veletrh PERUMIN, WNA Symposium 2019, Jmenování Ing. Horčíka

Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu

Na základě pověření ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, proběhla ve státním podniku DIAMO v období od 30. května 2019 do 23. října 2019 mimořádná veřejnosprávní kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřená na hospodaření s majetkem státu (hlavní nákladové položky) a prověření veřejných zakázek a uzavřených smluv s dodavateli za období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019. V mimořádné kontrole státní podnik DIAMO obstál bez pochybení.

Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat mimořádné měření kvality ovzduší v pracovním prostředí na odvalu a v obydlené části v Ostravě-Heřmanicích. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Exkurze elektrotechniků na Dole Rožná I

Dne 25. září 2019 proběhla na závodě Rožná I odštěpného závodu GEAM v Dolní Rožínce odborná exkurze elektrotechniků z mnoha firem České republiky. Po úvodní prezentaci, převlečení a absolvování nezbytného školení sfárala dvacítka mužů různého věku do podzemí závodu jámou R1 na 12. patro. Někteří již dříve fárali, pro další to byla premiéra.

Občasník DIAMO říjen 2019 zvláštní číslo

Oslava 70. výročí zahájení těžby uranu na Příbramsku, Příbramské uranové ložisko, Báňská záchranná služba Československého uranového průmyslu, A léta běží, vážení

Těžební veletrh PERUMIN

Ve dnech 16.–20. září 2019 proběhl ve druhém nejlidnatějším peruánském městě Arequipě jeden z největších těžebních veletrhů v Latinské Americe PERUMIN. Mezi více než 1 400 vystavovateli se neztratil český stánek, v jehož rámci prezentovalo svoji činnost celkem sedm předních českých firem z oboru těžby a důlních technologií – FERRIT s.r.o., EUTIT s.r.o., TRANSROLL - CZ, a.s., Elis Technologies, Kohimex, spol. s r.o., DIAMO, s. p., a Photon Water Technology s. r. o. Státní podnik DIAMO na veletrhu reprezentovali Ing. Cervantes, Ph.D., a Ing. Vokál, kteří představili několika desítkám zájemců činnost podniku.

Stovky lidí si přišly prohlédnout areál státního podniku v Ostravě

Jediný důl v Ostravě, na kterém se dodnes fárá, se v sobotu 14. září na pár hodin otevřel veřejnosti. Areál šachty a sídlo státního podniku DIAMO navštívilo 810 lidí, což bylo za dobu konání dnů otevřených dveří na šachtách na Ostravsku nejvíce.

Občasník DIAMO září 2019

Prohlášení ředitele s. p. DIAMO Ing. Bc. Ježe, Informace k prodeji pozemků v k. ú. Cínovec státním podnikem DIAMO v roce 2008, Den horníků 2019, 600 let od úmrtí Václava IV. (1419–600 let–2019) aneb začátek prvého útlumu hornictví, Ražba odvodňovací štoly R3 dokončena, Ověřovací vrt Bt – O1

Reakce DIAMO, s. p., na reportáž "Zlatý písek II" pořadu Reportéři ČT ze dne 2. 9. 2019

Dne 2. 9. 2019 byla v pořadu Reportéři ČT odvysílána reportáž „Zlatý písek II“ reportéra Davida Havlíka týkající se kauzy lithium. Některé informace uvedené v této reportáži se nezakládají na pravdě a očerňují státní podnik DIAMO.

Občasník DIAMO srpen–září 2019

Ministr průmyslu a obchodu v Ostravě, Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro, Mezinárodní cvičení mobilních skupin, 23. Jihlavské havíření, O. z. ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska, 10. výročí na Měděnci, Ocenění Český permon, Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace v Drážďanech, Ward Leonard, Kontrola plnění PKS za 1. pol. 2019, Tábor v Bělé p. Bezdězem, Tábor v Mařenicích, Univerzita 3. věku na exkurzi na ČDV Příbram II, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA, 30. Prokopská pouť

Den otevřených dveří DIAMO, s. p., o. z. ODRA

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na den otevřených dveří, který se bude konat 14. září 2019 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Ministr průmyslu a obchodu si prohlédl velké sanační projekty v Ostravě

Sanace Lagun OSTRAMO, halda Heřmanice a Trojické údolí – tři lokality ve správě státního podniku DIAMO, které ve středu 31. 7. 2019 navštívil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zajímal se o průběh sanačních projektů, plnění termínů, finanční otázky i dopady na životní prostředí.

Sanace Heřmanické haldy pokračuje, kvalita ovzduší v okolí není ohrožena

Sanace odvalu Heřmanice, která patří mezi největší ekologické akce v Moravskoslezském kraji, pokračuje i přes problémy společnosti Ostravská těžební. Investor a provozovatel separačního komplexu požádal státní podnik DIAMO o součinnost s řešením současné situace tak, aby byl provoz separační linky zachován. Státní podnik nyní projednává a analyzuje možnosti dalšího postupu sanace. Práce pokračují a probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který potvrzuje, že kvalita ovzduší v okolí haldy není ohrožena.

Odštěpný závod ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska

Moravskoslezský kraj chce výrazně proměnit území poznamenané těžbou uhlí mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Aby bylo řešení systematické a koncepční, vznikl projekt POHO2030 – Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Podpisem Memoranda o spolupráci na obnově a rozvoji území se do projektu zapojil také státní podnik DIAMO prostřednictvím odštěpného závodu ODRA.

Občasník DIAMO červenec 2019

Den otevřených dveří ve Stráži p. Ralskem, Rozšíření činností o. z. ODRA v areálu lagun OSTRAMO, S. p. pomohl zvládnout útlum těžby a další rozvoj na Ostravsku, Sjezd ČSJ, Dětské rybářské závody na Velké Rašelině, Vzpomínka na Ing. Jana Cundrlu, Zemřel JUDr. Dušan Vilim, Technické setkání CGULS, Festival industriální kultury Plzeňského kraje, Prvomájová tradice hornického spolku, Pozvánka Hornického muzea Příbram, 12. setkání slovenských hornických měst, Výroční setkání REGSUN a NORM

Státní podnik DIAMO pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku a nastartovat jeho další rozvoj

Před 25 lety se na Ostravsku přestalo těžit uhlí, život na zdejších šachtách ale neskončil. Postupně je zaplnily různé firmy a také turisté. Zvládnout útlum hornictví pomáhal a dodnes pomáhá státní podnik DIAMO. Zahlazování následků potrvá ještě mnoho let.

Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace

S cílem posílit středoevropský výzkumný prostor spoluorganizovali Svobodný stát Sasko a Asociace Helmholtz v úzké spolupráci s Evropskou radou pro výzkum (ERC) 24. a 25. června 2019 první Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace. Na pozvání německých partnerů se této prestižní akce účastnil i státní podnik DIAMO prostřednictvím Ing. Jiřího Mužáka, Ph.D., vedoucího odboru mezinárodní spolupráce – vedoucího mezinárodního školicího střediska.

Mezinárodní cvičení mobilních skupin v o. z. TÚU ve Stráži pod Ralskem

Ve dnech 18.–21. června 2019 proběhlo na lokalitách o. z. TÚU Stráž pod Ralskem mezinárodní cvičení mobilních skupin „International In-situ Gamma Spectrometry Intercomparison Exercise: Straz 2019“. Srovnávací měření organizoval Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., ve spolupráci s DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem na dvou plochách se zvýšenými hodnotami radioaktivní kontaminace povrchové vrstvy zemin „Odkaliště – I. etapa“, „DH I – jáma č. 3“ a v objektu „Gama-spektrometrická kalibrační základna“.  

Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii

Ve dnech 17. až 21. června 2019 organizovala v Kyrgyzstánu Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii (CGULS). Státní podnik DIAMO na setkání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce – vedoucí mezinárodního školicího střediska.

Výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a NORM

Ve dnech 10. až 14. června 2019 se ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) uskutečnilo výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a přirozeně se vyskytující radionuklidy (REGSUN). Setkání se účastnilo 27 zástupců z 20 členských států MAAE. Českou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce – vedoucí mezinárodního školicího střediska státního podniku DIAMO.

Den otevřených dveří ve Stráži pod Ralskem

V sobotu dne 8. června 2019 se v areálu NDS 6 konal den otevřených dveří státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. Za příjemného počasí nás navštívilo na 500 lidí z řad současných i bývalých zaměstnanců a jejich rodin i ostatních obyvatel regionu.

Občasník DIAMO červen 2019

Personální změny ve s. p. DIAMO, Sanace území – Milevsko, Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu, Aktualizace studie "Koncepce zahlazování následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí", Dědičná štola, Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2018, DIAMO Cup 2019, 5. ročník střeleckého závodu o. z. TÚU, Příběh jedné celůvky, Cesty mědi, po stopách mědi z vraku lodě Bom Jesus 

Den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Vás srdečně zve na den otevřených dveří v areálu NDS 6 ve Stráži pod Ralskem, který se bude konat 8. června 2019 od 9.00 h do 13.00 h.

Prohlášení s. p. DIAMO k personální změně na pozici ředitele státního podniku

Dne 27. května 2019 byl z funkce ředitele státního podniku odvolán Ing. Tomáš Rychtařík. Ke dni 28. května 2019 byl do funkce ředitele státního podniku jmenován Ing. Bc. Jiří Jež.

Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu

Ve dnech 29. dubna až 3. května 2019 se v Ženevě v sídle OSN konalo 10. zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu (UNECE EGRM).  Českou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO květen 2019

DIAMO, s. p., ověří obsah ložiska lithia v okolí města Krupka, Podnikatelská mise do střední Asie, Hodnocení radiační ochrany za rok 2018 v s. p. DIAMO, Vyrovnávací nádrž na ČDV Okrouhlá Radouň, Putovní pohár ředitele o. z. TÚU – 11. ročník, Jihočeské město Rudolfov opět uvítalo horníky, Územní plánování v areálech o. z. ODRA, Neexistující město Čistá Rudolfa Tomíčka

DIAMO, s. p., ochrání ložisko lithia v okolí města Krupka

DIAMO, státní podnik, zahájil ochranu ložiska lithia v okolí města Krupka, a to podáním žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek v lokalitě Krupka. Současně s lithiem budou ověřeny i obsahy rubidia a cesia v oblasti a také výskyt cín-wolframové mineralizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako zakladatel státního podniku DIAMO, tento záměr vítá.

Podnikatelská mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu s účastí státního podniku DIAMO

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se konala podnikatelská mise doprovázející ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Na zahraniční misi, na jejíž organizaci se podílely Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se zeměmi Společenství nezávislých států (SNS), doprovázel ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou také zástupce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO duben 2019

První jednání Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci, Protimetaná opatření na Ostravsku, Nasazení tepelných čerpadel na ČDV Příbram II, WISMUT GmbH v Chemnitz, Konference ZOO o. z. TÚU, Sloučení odborových organizací na o. z. GEAM, Představení projektu rECOmine v Berlíně, Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP, Rekonstrukce areálu Barbora, 51. setkání bývalých horníků Dolu Hamr I a Křižany, Výroční schůze Hornicko-historického spolku Stříbro

Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP

První letošní kurz „Produkce radioaktivních minerálů, odpadový management a sanace životního prostředí po těžbě uranu” pro zahraniční odborníky nominované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii uspořádali zaměstnanci Mezinárodního školicího střediska WNU SUP ve dnech 4.–29. března 2019.

Státní podnik DIAMO dokončuje rozsáhlý systém protimetanových opatření na Ostravsku

Desátým rokem pracuje odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO na systému opatření, která ochrání ostravsko-karvinskou aglomeraci před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch. V těchto dnech probíhá poslední vrtání odplyňovacích vrtů, čímž bude dokončen systém protimetanových opatření.

Začala jednání s dalšími možnými odběrateli upravených kalů z ostravských lagun

Dne 6. března 2019 se v sídle odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO v Ostravě uskutečnil mimořádný kontrolní den k postupu prací na odstranění tzv. nadbilančních kalů z lagun po chemičce OSTRAMO. Zúčastnili se jej kromě představitelů státního podniku a firmy AVE CZ (zhotovitel) také zástupci města Ostravy, Moravskoslezského kraje, České inspekce životního prostředí a příslušných ministerstev.

Občasník DIAMO březen 2019

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun, Seminář „Jak uspět v těžebním sektoru v Latinské Americe“, Usnesení vlády č. 72/2019, Česko-německý workshop, O. z. SUL zlikvidoval nádrž ve společnosti PRECHEZA a. s., Turnaj v halové kopané o putovní pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU, Návštěva expertů z Bulharska, Montanrevue, HHS pod Ralskem na dole RAKO, Hornický ples ve Stráži pod Ralskem

Státní podnik DIAMO převzal čištění kontaminovaných vod z areálu lagun OSTRAMO

Závod ODRA státního podniku DIAMO převzal zařízení čistírny lagunových vod v Ostravě a od 1. března 2019 zajišťuje čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun po chemičce OSTRAMO. Státní podnik se na převzetí technologie, včetně 15 zaměstnanců, dohodl s dosavadním provozovatelem, firmou AQUATEST a.s., ze Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, které mělo na starosti první etapu sanace lagun. Státní podnik DIAMO tak může pružněji reagovat na aktuální i budoucí potřeby ochrany podzemních vod v kombinaci s dalšími činnostmi souvisejícími se sanačními pracemi na lagunách.

Státní podnik DIAMO se účastnil prvního jednání společné Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci

Státní podnik DIAMO se ve dnech 24.–26. února 2019 účastnil prvního jednání společné Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci jako doprovod oficiální návštěvy ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové v Jordánsku.

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun

Dva největší projekty státního podniku DIAMO na Ostravsku byly cílem návštěvy ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. V doprovodu ředitele státního podniku Tomáše Rychtaříka a ředitele odštěpného závodu ODRA Petra Kříže se seznámila s postupem sanací heřmanického odvalu a lagun OSTRAMO. Vedení státního podniku paní ministryni ujistilo, že práce na obou lokalitách postupují a budou probíhat i nadále v souladu s uzavřenými smlouvami.

Další rok nové role s. p. DIAMO

Vláda České republiky vydala UV č. 72/2019, kde uložila ministryni průmyslu a obchodu prostřednictvím státního podniku DIAMO a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí prostřednictvím České geologické služby realizovat úkoly obsažené v části III bodu 9 materiálu čj. 39/19.

Občasník DIAMO únor 2019

Dozorčí rada státního podniku DIAMO má z řad zaměstnanců dva nové členy, Ocenění pro báňské záchranáře v Ostravě, Posouzení laboratoře o. z. SUL Příbram podle nové normy, Hornické spolky na audienci u slovenského prezidenta, Vánoční turnaj ve volejbale 2018, 25 let od ukončení těžby v ostravské dílčí pánvi, Pozvánky na turnaj v sálové kopané a bowlingu, Osazení banneru v komoře vodotěžního kola, Masopust v Hornickém muzeu Příbram

Státní podnik DIAMO uspořádal workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po těžbě uranové rudy

Dne 30. 1. 2019 uspořádali zaměstnanci ředitelství státního podniku DIAMO Praze na Barrandově workshop věnovaný problematice rizika uvolňování radonu z hald po těžbě uranové rudy s názvem „Radon risk in connection to uranium mining“.

Státní podnik DIAMO podepsal novou smlouvu na dokončení likvidace kalů z lagun OSTRAMO

Státní podnik DIAMO na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí připravil řešení vzniklé situace v areálu lagun OSTRAMO tak, aby mohly práce na odstranění kalů plynule pokračovat a skončit v původním termínu.

Dva zaměstnanci státního podniku DIAMO byli vyznamenáni záchranářskými záslužnými kříži

V závěru minulého roku proběhlo v hornickém muzeu na Landeku v Ostravě slavnostní předání záchranářských záslužných křížů. Dva z nich získali báňští záchranáři z odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO leden 2019

Úvodní slovo ředitele s. p., Uděleny rezortní medaile Jiřího Agricoly, Zhodnocení roku 2018 na ŘSP, Slavnostní podpis dodatku PKS, Hornický průvod Prahou, Hornické muzeum Příbram přivítalo 100 000. návštěvníka, Čtrnáctitunové čerpadlo, Pracovní setkání expertů DIAMO, s. p., a WISMUT GmbH, Pěvecký sbor ČVUT rozechvěl kostel sv. Zikmunda

Archiv aktualit za rok 2018

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu si prohlédl největší projekty s. p. DIAMO na Ostravsku

Tři lokality, které patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji, navštívil ve čtvrtek 6. prosince 2018 náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro sekci surovin a energetiky René Neděla. 

Občasník DIAMO prosinec 2018

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, Mezinárodní školicí středisko WNU SUP v roce 2018, Technologická mise ČR do Argentiny, Podzimní konference ZOO o. z. TÚU, Systém environmentálního řízení sanace lagun OSTRAMO obstál na výbornou, Cvičení záchranných složek hasičského záchranného sboru, 27. bilaterální jednání k Dohodě mezi vládou Rakouska a vládou České republiky, Hornický spolek ze Stříbra v Lichtenbergu, Valná hromada hornických spolků v Jihlavě

Slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

Za účasti náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandry Rudyšarové a dalších hostů proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, nezbytné k sanaci následků chemické těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. 

Občasník DIAMO listopad 2018

Slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“, Uranium Group Meeting ve Vídni, Barokní hudba opět zněla Stráží pod Ralskem, Pohár o. z. TÚU v malé kopané 2018, Zaměstnanci o. z. TÚU opět fárali na OKD, Bowlingový turnaj párů o. z. TÚU 2018, 45 let od propadu ústí starého důlního díla Salm II – Leopoldina, Hornická Příbram v proměnách času, Maďarsko – hornické skanzeny

DIAMO, s. p., se účastnil technologické mise po Argentině

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2018 se přední čeští odborníci pod vedením CzechInvest účastnili technologické mise po Argentině. V průběhu pěti dní zde jednali o možnostech vědecko-technické spolupráce v důlním průmyslu, zejména v oblastech důlní techniky, geologie a materiálového výzkumu a dekontaminace, a navštívili klíčové argentinské instituce (jako např. Národní komisi pro atomovou energii), sdružení firem a Univerzitu v Buenos Aires. Součástí programu byla také návštěva dolu na lithium Exar v provincii Jujuy, který se nachází na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie. 

Slavnostní ukončení akce "Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku"

Za účasti ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a dalších významných hostů proběhlo v úterý 6. listopadu 2018 slavnostní ukončení akce „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“. Projektem, který byl financován z Operačního programu Životního prostředí, byl pověřen státní podnik DIAMO Usnesením vlády ČR č. 939 ze dne 11. prosince 2013.

Recertifikace systému managementu kvality

Ve dnech 8. až 12. října 2018 provedl certifikační orgán Česká společnost pro jakost, z. s., Praha v DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem recertifikační audit na shodu systému managementu kvality (QMS) s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. Recertifikace QMS se týká oblasti sanačních a likvidačních prací a dalších s tím spojených činností, například nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Občasník DIAMO září–říjen 2018

Hornické sympozium Jihlava 2018, Den horníků 2018, Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I, DIAMO, s. p., dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt, Český permon, Setkání v Sokolově, 20 let (nejen) kolektivního členství ČSJ, 11. setkání slovenských hornických a hutnických spolků a cechů Slovenska, Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí, 40 let mečového tance, Taktické cvičení složek IZS, Dětský letní tábor, Den horníků Zbůch 2018, Realizace úprav konfigurace měřicí techniky

Hornické sympozium 2018

DIAMO, státní podnik, pořádal pod záštitou a odbornou garancí Českého báňského úřadu, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Těžební unie ve dnech 3.–5. října 2018 v Jihlavě Hornické sympozium 2018. 

Thajská delegace navštívila Důl Rožná I.

Dne 14. září 2018 navštívili zástupci thajského Ministerstva průmyslu Důl Rožná I.

Na ostravských lagunách proběhl další návštěvní den

V areálu lagun OSTRAMO v Ostravě uspořádala společnost AVE CZ ve spolupráci s pracovníky odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO už pátý den otevřených dveří.

Den otevřených dveří na PRLP Mydlovary

V sobotu 15. září 2018 proběhl na Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary Den otevřených dveří. 

Ostravský Důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí

Státní podnik DIAMO v sobotu 8. září poprvé od útlumu těžby černého uhlí zpřístupnil pro veřejnost areál Dolu Alexander ve Slezské Ostravě, kterému milovníci hornické historie říkají „hornické Versailles“. 

Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I

Hornicko-historický spolek pod Ralskem pořádal ve spolupráci se státním podnikem DIAMO dne 11. září 2018 od 15 hodin na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I „Setkání na ohlubni“. 

Den otevřených dveří PRLP Mydlovary

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří PRLP Mydlovary, který se koná dne 15. září 2018 od 9.30 do 12.00 hodin v prostorách Provozu rekultivačních a likvidačních prací Mydlovary.

Den otevřených dveří Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Dolu Alexander, který se koná dne 8. září 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu bývalého Dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách.

DIAMO, státní podnik, dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt

Rekultivační projekty na Ostravsku a Karvinsku jsou v plném proudu. Státní podnik DIAMO aktuálně dokončuje obnovu rybníků v ostravské části Nová Ves. Tento projekt je důkazem, že i zabahněné poddolované území se může změnit na romantické místo, kde mohou Ostravané relaxovat.

Občasník DIAMO srpen 2018

Memorandum o spolupráci podepsáno, Pilotní kurz environmentálních sanací v USA, Světový hornický kongres 2018, Mezinárodní sympozium URAM 2018, Den otevřených dveří na o. z. SUL, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Výří tábor v Mařenicích, Akce hornických spolků, Polští studenti na o. z. ODRA

Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Čistírny důlních vod Příbram II, který se koná dne 28. července 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 19, Dubenec 129.

Občasník DIAMO červenec 2018

Seznámení obyvatel s aktuální činností na lokalitě Mydlovary, Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná, Den otevřených dveří Archivu DIAMO, O filmu Dukla 61, Z Hornického muzea Příbram, Zájezd do Velkých Bílovic, Dětské rybářské závody, 30 let KPHMO, Vznik a vývoj mapy zátěží na o. z. ODRA, Křest knihy K. Neubergera

Občasník DIAMO červen 2018

Sanace turonu v kontextu analýzy rizik, Mezinárodní expertní konference AMNT 2018, Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců s. p. DIAMO, Otevření hornické kulturní památky na Jesenicku, Bowling cup DIAMO 2018, Dokončeny úpravy budovy strojovny těžního stroje v areálu Bezruč

Den otevřených dveří Archivu DIAMO

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek v Příbrami Vás srdečně zve na Den otevřených dveří Archivu DIAMO, který se koná dne 16. června 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v areálu bývalé šachty č. 15 v Příbrami-Brodě.

Hornická kulturní památka na Jesenicku ožívá i díky státnímu podniku DIAMO

Město Zlaté Hory dokončilo rekonstrukci a práce na zpřístupnění hornické kulturní památky – středověké Poštovní štoly. Slavnostním otevřením 16. května 2018 začala nová éra jednoho z hlavních důlních děl ve zlatohorském rudním revíru. Státní podnik DIAMO se podílel na přípravách jako správce důlních děl v revíru a odborný dohled.

Občasník DIAMO květen 2018

Ministři si prohlédli laguny – začal odvoz kalů, DIAMO, s. p., se prezentoval Latinské Americe, Otevření dílenského komplexu na š. č. 16, Setkání expertů v Bulharsku, Výsledky kontroly radiační ochrany za rok 2017, Pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu 2018, Hornické konzilium v Rudolfově, HHS Stříbro v Polsku, 129. skok přes kůži, Jeremenko před 60 lety

Dílenský komplex na šachtě č. 16 slavnostně otevřen

Dne 24. 4. 2018 proběhlo slavnostní otevření dílenského komplexu na šachtě č. 16 odštěpného závodu Správa uranových ložisek Příbram.

Občasník DIAMO duben 2018

Setkání expertních týmů WISMUT GmbH a DIAMO, s. p., Kontrola radiační ochrany v s. p. DIAMO zahájena, Setkání těžařů v Mikulově, Doplnění zásypu v jámě Kukla, Uranový důl Bytíz součástí hornického muzea, Konference Zoo o. z. TÚU, Střelecké závody, Zamokření poklesové kotliny Koblov, Valná hromada HHS Stříbro

Sanace ostravských lagun postupuje

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice pokročila. V příštím týdnu bude zahájen odvoz upravených kalů z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě. Odstranění zbylých kalů proběhne na základě dohody mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství a společností Sokolovská uhelná.

Občasník DIAMO březen 2018

Odtěžování kalů na lagunách OSTRAMO, Oprava šachetní budovy dolu Drkolnov, Turnaj v halové kopané na o. z. TÚU, Hornický ples ve Stráži pod Ralskem, Velikonoce v Hornickém muzeu, Montanrevue

Odborníci na brownfields na dole Jeremenko

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj sídel IURS uspořádala 2. března 2018 workshop k problematice regenerace lokalit po průmyslové činnosti v Moravskoslezském kraji.

Den otevřených dveří na lagunách OSTRAMO

Ve čtvrtek 8. února odpoledne mohli obyvatelé Ostravy navštívit areál lagun po chemičce OSTRAMO.

Občasník DIAMO únor 2018

Setkání řídicí rady WNU SUP v Praze, Pamětník Ing. Jiří Bělohradský, 20 let od ukončení těžby na Dole Fučík, Pozvánky na sportovní akce o. z. TÚU, Předání světla svaté Barbory, Hornický spolek ze Stříbra na Pražském hradě

Občasník DIAMO leden 2018

Úvodní slovo ředitele * Podniková kolektivní smlouva podepsána * Uranium Group Meeting v Paříži * Valná hromada SHHS ČR * Hornické muzeum Příbram * o. z. ODRA přestěhoval miliony spisů ...

Kvalitu ovzduší u ostravských lagun hlídá monitorovací systém

V areálu lagun po chemičce Ostramo v Ostravě probíhají přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Zároveň byl spuštěn monitorovací systém kvality ovzduší.

Archiv aktualit za rok 2017

Občasník DIAMO prosinec 2017 zvláštní číslo

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná, 60 let těžby uranu na Vysočině, Vývoj názvu a vedení podniku v letech 1957–2017, Vzpomínky Ing. Ludvíka Trojana

Občasník DIAMO prosinec 2017

Sanace ostravských lagun pokračuje – Technologická mise ČR do Chile – Mezinárodní seminář o těžbě uranu metodou ISL – Pracovní návštěva ve společnosti Wismut GmbH – Podzimní konference ZOO o. z. TÚU – Kurz pro báňské záchranáře – Složky IZS v opuštěných důlních dílech s. p. DIAMO – 15.výročí hornického spolku ve Stříbře

Oslava 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná

29. listopadu se v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem konaly oslavy 60. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná.

Sanace ostravských lagun pokračuje

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice.

Občasník DIAMO listopad 2017

Vláda schválila strategii státu při využívání nerostných surovin České republiky, Konference těžba a její dopady na životní prostředí, Výročí uranu, Vrch Landek v projektu 35/akt, Turnaj v malé kopané na o. z. TÚU, 128. skok přes kůži v Mostě, Fárání na Svornosti, Cechovní hornické a hutnické pečetě a razítka

Občasník DIAMO říjen 2017

Financování odstraňování následků chemické těžby uranu zajištěno – Den horníků 2017 – Pamětník Antonín Dvořák – Výří tábor II – Den otevřených dveří na o. z. ODRA – Pozvánka na bowling párů o. z. TÚU – Činnost střediska ZBZS Hamr v o. z. TÚU – Hornická pouť v Sokolově

Zajištění financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu

Vláda schválila na svém zasedání dne 18. 9. 2017 uvolnění 6,85 mld. Kč na úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem pro období let 2018 až 2022.

Občasník DIAMO září 2017

Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy o. z. TÚU – Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický navštívil s. p. DIAMO – Podzemní výzkumné pracoviště Bukov zkolaudováno – Pracovníci s. p. DIAMO asistovali při natáčení filmu – Letní tábor v Bělé pod Bezdězem – Druhý sportovní den na o. z. TÚU – Termicky aktivní odval Hedvika – Hornické spolky na cestách

Pozvánka na Den otevřených dveří odštěpného závodu ODRA

V sobotu 9. září 2017 v rámci oslav 750 let Ostravy zpřístupní státní podnik DIAMO pro veřejnost areál Dolu Bezruč (dříve Terezie) ve Slezské Ostravě, který byl nejhlubším dolem ČR a letos pomyslně slaví 175 let od svého založení.

Ministr Jiří Havlíček se seznámil s provozy státního podniku DIAMO

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes ve Stráži pod Ralskem navštívil odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Důvodem návštěvy bylo seznámení se s problematikou sanace horninového prostředí dotčeného chemickou těžbou uranu v severních Čechách a provozy, bez kterých by sanaci nebylo možné realizovat.

Občasník DIAMO srpen 2017

Ministr průmyslu a obchodu zahájil provoz separační linky na odvalu Heřmanice – Zasedání Koordinační skupiny CGULS 2017 –10. zasedání Mezivládní komise České republiky a Ruské federace – Výří tábor –Akce HHS Stříbro – Den otevřených dveří o. z. ODRA –Montanrevue – Dokumentace zdolávání požárů – Prokopská pouť

Unikátní separační komplex umožní rychlejší a účinnější sanaci největší ostravské haldy

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, osobností regionu a dalších hostů byl v Ostravě slavnostně zahájen provoz speciální separační linky. Jedno z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě začalo zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice.

Slavnostní zahájení provozu separačního komplexu na ostravském odvalu

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a dalších významných hostů proběhne ve čtvrtek 20. 7. 2017 slavnostní zahájení provozu unikátního separačního komplexu na odvalu Heřmanice v Ostravě.

Občasník DIAMO červenec 2017

Návštěva náměstkyně Pavly Slukové (MPO) na o. z. TÚU –Prezentace s. p. DIAMO na konferenci MEMPUR 2017 – Výročí ISO – Pamětník Jan Šebek – Relikvidace vrtů na Frenštátsku – Sportovní den ZOO o. z. TÚU – Dětské rybářské závody – Nová Baňa – Chomutovské krušení – Zástupci s. p. DIAMO na konferenci o nerostných surovinách – Hrozící nekontrolovatelný výstup metanu 

Občasník DIAMO červen 2017

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí – Veřejné projednání koncepce likvidace odvalů v Příbrami – Zlatý permon pro o. z. GEAM – Zasedání expertní skupiny pro klasifikaci zdrojů a surovin - Stav složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2016 – DIAMO CUP 2017 – Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander – HHS Stříbro na cestách – Prvomájový výlet HHS pod Ralskem

Státní podnik DIAMO zaregistroval za rok 1 380 žádostí o příspěvek

Přesně rok mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat prostřednictvím státního podniku DIAMO o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby.

Projednání výsledků monitoringu a stavu složek ŽP za rok 2016

Dne 3. května 2017 byla vedením státního podniku DIAMO projednána a schválena „Souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí státního podniku DIAMO za rok 2016“.

Veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku

Dne 9. 5. 2017 proběhlo veřejné projednávání koncepce likvidace odvalů na Příbramsku, na kterém byla veřejnost seznámena s variantami řešení likvidace odvalů a s výsledky individuálních jednání s dotčenými obcemi.

Občasník DIAMO květen 2017

Z dolu Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy – Výsledky kontroly radiační ochrany – Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu – Pamětník Ing. Vladimír Valenta – Inženýrské sítě na intranetu o. z. ODRA

Ministr Jiří Havlíček jednal v Ostravě s hejtmanem a primátorem Ostravy

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes v Ostravě jednal s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou. Hlavním tématem jejich setkání bylo dokončení sanace lagun Ostramo.

V dole Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí. Státní podnik DIAMO zakončil 27. dubna 2017 těžbu v posledním uranovém dole v České republice.

Z dolu Rožná vyjede poslední vůz uranové rudy

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje Vysočina, končí.

Sanace kontaminovaného území po Koksovně a dolu Trojice v Ostravě

Ještě letos chce státní podnik DIAMO zahájit sanační práce na lokalitě Trojice ve Slezské Ostravě, která patří mezi největší staré ekologické zátěže na Ostravsku.

Občasník DIAMO duben 2017

Sociální centrum na dole Paskov - Radiační kontrola v s. p. DIAMO zahájena - Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro - 3. ročník střeleckého závodu na o. z. TÚU - Pamětník Ing. Jiří Kubát  - Rekonstrukce jídelny na o. z. SULl - Studenti na exkurzi na o. z. TÚU - Kniha Dějiny českých měst – Příbram

Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky na dole Paskov pracoviště

Propuštění zaměstnanci akciové společnosti OKD mohou od 3. dubna 2017 žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby přímo na Dole Paskov.

Unikátní separační komplex na největší ostravské haldě se rozjíždí

Společný projekt státního podniku DIAMO a společnosti Ostravská těžební už má konkrétní podobu. Stavba jednoho z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě je dokončena a zahájila zkušební provoz

Vyjádření s. p. DIAMO ke stanovisku MŽP k záměru dotěžení kalů v lagunách

Vítáme souhlasné stanovisko MŽP, které je nezbytnou podmínkou odtěžení a odstranění zbývajících kalů. Přípravy tak mohou pokračovat podle plánu (harmonogramu).

Občasník DIAMO březen 2017

Podpis smlouvy o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov – Spolupráce s. p. DIAMO s WNU úspěšně pokračuje – DIAMO, s. p., ve střední Asii - Životní jubileum Ing. Jozefa Badára – Pamětník Jaroslav Hanuš – Rekultivace dolu Křižany I – Báňská záchranná služba na ČDV Příbram II – Rekultivace odvalu URX – Turnaj v halové kopané – Pozvánka na bowling – Hornický ples ve Stráži – Oprava šachetní budovy dolu Anna -  Banický ples v Banské Štiavnici


Smlouva o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov podepsána

Ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík podepsal s ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřím Slovákem smlouvu o zajištění provozuschopnosti podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov.

Občasník DIAMO únor 2017

Laguny OSTRAMO – EIA projednána – Chile, země vzdálená – Předání záchranářských záslužných křížů – Rozšíření Wasserlaufu – Pamětník Ing. Milan Fryčka – Volby v ZOO o. z. TÚU; 10 let od akreditace laboratoře o. z. SUL

Občasník DIAMO leden 2017

Slovo ředitele s. p. – Setkání zaměstnanců ŘSP – 10 let mezinárodního školicího střediska – Oprava dolu Alexander – Uranová skupina v Argentině – Recenze knihy Uranové minerály ČR – Prezentace DIAMO, s. p. na DRO – Podpis dodatku PKS – Vystoupení sboru Haliar – Stěhování spisů OKD – Křest publikace Jáchymov Joachimsthal – Medaile Jiřího Agricoly předány