Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English
Vše
Vše SUL TÚU GEAM ODRA DARKOV PKÚ
Mapa...

Spravované lokality

V rámci své činnosti spravuje DIAMO, s. p., více než 15 000 dílčích objektů (důlní díla, vrty, sondy, odvaly, odkaliště apod.), ležících na celém území ČR. Jejich evidence je vedena v podrobných pracovních databázích DIAMO, s. p.

Na stránkách je uveden přehled pouze nejvýznamnějších spravovaných lokalit.Uranové rudy

Lokality po průzkumu, těžbě, úpravě a zpracování uranových rud bývalého státního podniku Československý uranový průmysl na území České republiky ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

Ostatní rudy a nerudy

Lokality po těžbě, úpravě a zpracování monometalických a polymetalických rud, rud železa a barevných kovů ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p., převzaté po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram.

Černé uhlí a lignit

Lokality po těžbě, úpravě a zpracování černého uhlí a lignitu ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p., převzaté po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram, resp. Lignitové doly Hodonín, Rosické uhelné doly a v části ostravsko-karvinského revíru OKD, a. s.

Ostatní zátěže

Lokality environmentálních zátěží převzaté k sanaci po ostatních průmyslových činnostech (skládky nebezpečných odpadů apod.) ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

${ location.name }

Závod: ${ location.plant }

Druh: ${ location.type }

Sídlo závodu