Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Občasník DIAMO listopad–prosinec 2020

Slovo ředitele státního podniku, Ředitel o. z. HBZS představuje nový závod, DIAMO dokončilo monitorovací síť pro sledování vlivu dolu Turów, DIAMO testuje na ostravské haldě Heřmanice speciální metodu sanace, Seismologické monitorování lokality Rožná, Vzpomínka na Ing. Hajíčka a prof. Ing. Láta, DrSc., Expozice přivítala renovovaný exponát, Podkrušnohorské technické muzeum bude mít unikát, Audit systému environmentálního managementu plný překvapení, Mobilní třídicí linka na o. z. SUL v provozu, Podpora přirozené ochrany výsadeb lesních dřevin proti hlodavcům na o. z. TÚU

Státní podnik DIAMO převzal Hlavní báňskou záchrannou stanici v Ostravě

Od 1. prosince 2020 má Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) v Ostravě nového vlastníka, kterým se stal státní podnik DIAMO. Stanici odkoupil od společnosti OKD v návaznosti na usnesení vlády č. 949 z 21. září 2020.

Odštěpné závody

Spravované lokality