Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Občasník DIAMO květen 2022

První testování unikátního systému čištění důlních vod na výsypce lomu Hájek, DIAMO2023, Staráme se o vodu i půdu, Příspěvky z našich řad, Pozvánky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, Rozvojový vzdělávací program pro zaměstnance DIAMO, Stavět na Karvinsku a Frenštátsku bude jednodušší

Stavět na Karvinsku a Frenštátsku bude jednodušší

Na žádost závodu DARKOV státního podniku DIAMO rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o změně chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve. V souvislosti s postupným útlumem hornické činnosti zmírnilo podmínky ochrany ložisek černého uhlí na vymezeném území na Karvinsku a Frenštátsku. Povolování staveb tam bude jednodušší a rychlejší.

Odštěpné závody

Spravované lokality