Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat další měření kvality ovzduší u haldy v Ostravě‑Heřmanicích, tentokrát v obydlené části a v areálu věznice. Výsledky potvrdily, stejně jako předchozí měření a pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Občasník DIAMO červenec 2020

Unikátní technologii na odstranění pesticidů z drenážních vod ověří TUL a s. p. DIAMO na výsypce lomu Hájek, Spolupráce se SÚRAO při provozu PVP Bukov bude pokračovat minimálně 10 let, Oprava parního kompresoru odparky v technologii SLKR I, Hornický skanzen Mayrau hostil hornické konzilium, Odbory a přechod do normálu, Odštěpný závod ODRA uspořádal pro zástupce Slezské Ostravy prohlídku odvalu Heřmanice, Mokřadní systém – Zadní Chodov, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA

Odštěpné závody

Spravované lokality