Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Na vojenském letišti v Líních probíhají průzkumné práce

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu zahájil státní podnik DIAMO geologické průzkumné práce na lokalitě v Líních, během kterých podnik odebere vzorky podzemní vody a hornin. Od těchto místních měření a navazujících laboratorních výsledků se bude odvíjet další postup v rámci projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Jde o standardní proceduru, která předchází všem obdobným projektům. Samotné fyzické práce na lokalitě má státní podnik v plánu dokončit během dvou měsíců a nijak neomezí fungování letecké záchranné služby. více v tiskové zprávě MPO

Na vojenském letišti v Líních probíhají průzkumné práce

Občasník DIAMO leden 2023

Slovo ředitele, DIAMO2023, DIAMO a odborové organizace podepsaly PKS na roky 2023–2027, DARKOV pokročil v likvidačních pracích, Zajištění propadu v lokalitě Kutná Hora, Kaňk, Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, Čisticí systém na lokalitě Hájek, DIAMO, Veolia a VŠB-TUO budou společně testovat využití tepla z prohořívající haldy v Ostravě, Báňské záchranářské základny Libušín a Odolov přešly pod závod HBZS, Pozvánka na Hornický ples, Příspěvky z našich řad, Zajištění jámy Adolf, Hornický průvod, Zhodnocení roku Bratrstva sv. Barbory ve Stříbře, Setkání zaměstnanců ŘSP

Odštěpné závody

Spravované lokality