Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Putovní výstava fotografií dolů na Karvinsku

Na náměstí v Karviné jsou k vidění fotografie dolů Žofie a ČSA, o které se stará státní podnik DIAMO. Jde o putovní výstavu na téma „S úctou k těžké práci“. Snímky vznikly na foto-workshopu POHO 2030, který uspořádala krajská společnost MSID ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Státní podnik DIAMO akci aktivně podpořil a provedl fotografy místy, kam by se jinak nedostali.

Primátor Ostravy na haldě Heřmanice

Primátor Ostravy Tomáš Macura a náměstkyně Kateřina Šebestová si prohlédli, jak postupují sanační a rekultivační práce na odvalu Heřmanice, které zajišťuje státní podnik DIAMO.

Odštěpné závody

Spravované lokality