Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Dva zaměstnanci státního podniku DIAMO byli vyznamenáni záchranářskými záslužnými kříži

V závěru minulého roku proběhlo v hornickém muzeu na Landeku v Ostravě slavnostní předání záchranářských záslužných křížů. Dva z nich získali báňští záchranáři z odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO leden 2019

Úvodní slovo ředitele s. p., Uděleny rezortní medaile Jiřího Agricoly, Zhodnocení roku 2018 na ŘSP, Slavnostní podpis dodatku PKS, Hornický průvod Prahou, Hornické muzeum Příbram přivítalo 100 000. návštěvníka, Čtrnáctitunové čerpadlo, Pracovní setkání expertů DIAMO, s. p., a WISMUT GmbH, Pěvecký sbor ČVUT rozechvěl kostel sv. Zikmunda

Odštěpné závody

Spravované lokality