Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Občasník DIAMO červenec 2019

Den otevřených dveří ve Stráži pod Ralskem, Rozšíření činností o. z. ODRA v areálu lagun OSTRAMO, Státní podnik pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku a nastartovat jeho další rozvoj, Sjezd České společnosti pro jakost, Dětské rybářské závody na Velké Rašelině, Vzpomínka na Ing. Jana Cundrlu, Do hornického nebe odešel JUDr. Dušan Vilim, Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii, Festival industriální kultury Plzeňského kraje, Prvomájová tradice hornického spolku, Pozvánka Hornického muzea Příbram, 12. setkání slovenských hornických měst, Výroční setkání Regulačního fóra pro bezpečnost produkce uranu a NORM

Státní podnik DIAMO pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku a nastartovat jeho další rozvoj

Před 25 lety se na Ostravsku přestalo těžit uhlí, život na zdejších šachtách ale neskončil. Postupně je zaplnily různé firmy a také turisté. Zvládnout útlum hornictví pomáhal a dodnes pomáhá státní podnik DIAMO. Zahlazování následků potrvá ještě mnoho let.

Odštěpné závody

Spravované lokality