Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Občasník DIAMO leden 2022

Slovo ředitele státního podniku, DIAMO2023, Ředitel o. z. PKÚ představuje nový závod, Kompletace geologických dat pro účely průzkumu ve Zlatých Horách, Závod ODRA si připomíná 20. výročí vzniku, První rok odštěpného závodu DARKOV

Palivový kombinát Ústí získal zvláštní ocenění hejtmana Ústeckého kraje

Biotechnologický systém čištění důlních vod z jámy MR1 v Mariánských Radčicích Palivového kombinátu Ústí byl oceněn v soutěži Stavba Ústeckého kraje 2021 Zvláštní cenou hejtmana Ústeckého kraje a Cenou České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Autorem této stavby je společnost Terén Design, s.r.o.

Odštěpné závody

Spravované lokality