Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Vyhodnocení Dohody o spolupráci mezi DIAMO a OS PHGN

Letos již počtvrté od podpisu Dohody o spolupráci se zástupci státního podniku DIAMO a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) sešli, aby vyhodnotili vzájemnou spolupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní legislativy, zdravotnické legislativy, důchodového pojištění a vzájemného poskytování informací. Prostřednictvím předsedy OS PHGN pana Rostislava Paličky a ředitele státního podniku DIAMO Ludvíka Kašpara společně zkonstatovali, že Dohoda byla za hodnocené období od 8. června 2023 do 30. dubna 2024 ve všech oblastech stoprocentně plněna. 

Služby u jezera Milada na dalších deset let

Státní podnik DIAMO ve spolupráci s městy a obcemi sdruženými do Dobrovolného svazku obcí jezero Milada vybral v rámci vyhlášené veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemních smluv k částem pozemků určených k poskytování služeb na jezeře Milada nové poskytovatele služeb v zájmovém území jezera Milada. Soutěžilo se celkem o 3 pozice na hlavní pláži a 1 pozici na pláži Trmice. Návštěvníci jezera zde najdou nejen různé druhy občerstvení, ale také půjčovnu sportovních potřeb a prostory pro cvičení pod širým nebem (např. jóga). Novinkou bude od letošního roku provoz vodního vleku.

Odštěpné závody

Spravované lokality