Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu

Ve dnech 29. dubna až 3. května 2019 se v Ženevě v sídle OSN konalo 10. zasedání expertní skupiny pro řízení surovinových zdrojů při Ekonomické komisi OSN pro Evropu (UNECE EGRM).  Českou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiří Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO.

Občasník DIAMO květen 2019

DIAMO, s. p., ověří obsah ložiska lithia v okolí města Krupka, Podnikatelská mise do střední Asie, Hodnocení radiační ochrany za rok 2018 v s. p. DIAMO, Vyrovnávací nádrž na ČDV Okrouhlá Radouň, Putovní pohár ředitele o. z. TÚU – 11. ročník, Jihočeské město Rudolfov opět uvítalo horníky, Územní plánování v areálech o. z. ODRA, Neexistující město Čistá Rudolfa Tomíčka

Odštěpné závody

Spravované lokality