Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Občasník DIAMO červenec–srpen 2021

TÚU, o. z., dokončil vrtné práce na odkališti ve Zlatých Horách, DIAMO2023, Palivový kombinát Ústí přejde pod s. p. DIAMO, DIAMO vstoupilo do Spolku svatá Barbora, Fotoreportáž – Bánští potápěči z o. z. HBZS prošli výcvikem, 60 let od tragédie na Dole Dukla, 130 let od založení Dolu Louis v Ostravě-Vítkovicích, Pozvánka na den otevřených dveří o. z. ODRA

Státní podnik DIAMO vstoupil do Spolku svatá Barbora

V návaznosti na převzetí dolů na Karvinsku se státní podnik DIAMO rozhodl vstoupit do Spolku svatá Barbora a tím podpořit jeho činnost. Spolek pomáhá osiřelým dětem a rodinám horníků a dalších zaměstnanců dolů.

Odštěpné závody

Spravované lokality