Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Průhlednost vody na jezeře Milada

Aktuálně nastala situace vyššího výskytu jednoho druhu centrické rozsivky (Cyclotella ocellata) v jezeře Milada. Tato jednobuněčná řasa se volně vznáší ve vodním sloupci v závislosti na viskozitě vody (pozn.: viskozita klesá s rostoucí teplotou, resp. čím tepleji, tím se přesouvá výše ve vodním sloupci), a protože máme za sebou velice teplé období, řasa se přesunula výše. Rozsivky jsou bioindikátorem kvality vody (hlavně jejího prokysličení), nejsou nebezpečné a nezpůsobují významné zhoršení kvality vody, ale mají vliv na optický charakter vody.

Odstřel skipové věže Dolu Lazy proběhne 27. 7. 2024 (informace pro veřejnost)

Státní podnik DIAMO pokračuje s demolicí bývalého Dolu Lazy. V sobotu 27. 7. v 10:00 hodin dopoledne provede specializovaná firma odstřel skipové věže. 

Veřejnost událost může sledovat na vybraném bezpečném místě. Detaily akce včetně mapy jsou uvedeny v příloze. 

Děkujeme Vám, že budete kvůli zajištění bezpečnosti respektovat všechna pravidla.

Odštěpné závody

Spravované lokality