Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Prezentace Koncepční studie a Design manuálu jezera Milada

V červnu roku 2020 vyhlásil státní podnik Palivový kombinát Ústí (dnes patřící pod státní podnik DIAMO jako jeho odštěpný závod PKÚ) mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž Jezero Milada. Tato soutěž měla za cíl najít optimální proveditelnou a udržitelnou koncepci postupné přeměny území jezera Milada, které vzniklo rekultivací po těžbě hnědého uhlí. Vítězem soutěže se v roce 2021 stalo švédské architektonické studio Mandaworks AB ze Stockholmu. Architekti studia zpracovali ve spolupráci s mnoha odborníky i samosprávou Koncepční studii území jezera Milada a Design manuálu, kterými by se měl řídit další rozvoj tohoto unikátního území. Tuto koncepci osobně představili odborníkům i veřejnosti na setkání 17. května v Ústí nad Labem. V obou dokumentech se zdůrazňuje princip souladu dvou zdánlivě nesourodých přístupů k budoucímu užívání území – živé krajiny a jejího rekreačního a sportovního využití. Podrobnější informace včetně záznamu z prezentace naleznete zde vizemilada.cz

Prezentace Koncepční studie a Design manuálu jezera Milada

Občasník DIAMO květen 2023

Na Dole Darkov by mohlo být gravitační úložiště energie, DIAMO2023, Ohlédnutí za Sympoziem Ložisko Zlaté Hory 2023, Účetní závěrka roku 2022, DIAMO spolupracuje s akademickou sférou, Co je nového na závodě TÚU, Zpráva o platbách za rok 2022, Návštěvníci si přišli prohlédnout ČDV v Horním Slavkově, Poslední vůz na Dole Staříč, Oprava cyklostezky u Kladna, Vzpomínáme, Příspěvky z našich řad, Vrtací souprava Epiroc DIAMEC Smart U4 v provozu, Hornický spolek pomáhá, Skleněné negativy v Archivu DIAMO v Příbrami

Odštěpné závody

Spravované lokality