Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Občasník DIAMO listopad 2019

Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu, Dodatek ke smlouvě o provozu PVP Bukov podepsán, Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí, Monitorování vod v oblasti Mydlovary, Těžba a její dopady na životní prostředí VIII, Provoz čistírny lagunových vod v systému environmentálního managementu, Technický mítink MAAE UMREG a Mezinárodní hornické sympozium WISSYM 2019, Konference „Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“ na Slovensku, Exkurze elektrotechniků na dole Rožná I, Sportovní dny ZOO o. z. TÚU, Předání cen a putovního poháru ředitele o. z. TÚU, Vzpomínka na Ing. Radomíra Linharta, Stovky lidí si přišly prohlédnout areál státního podniku v Ostravě, Křest knihy Karla Neubergera, Těžební veletrh PERUMIN, World Nuclear Association Symposium 2019, Ing. Eduard Horčík jmenován členem Rady pro akreditaci

Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu

Na základě pověření ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, proběhla ve státním podniku DIAMO v období od 30. května 2019 do 23. října 2019 mimořádná veřejnosprávní kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřená na hospodaření s majetkem státu (hlavní nákladové položky) a prověření veřejných zakázek a uzavřených smluv s dodavateli za období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019. V mimořádné kontrole státní podnik DIAMO obstál bez pochybení.

Odštěpné závody

Spravované lokality