Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Proměna území po konci těžby bude postupovat koordinovaně ve spolupráci se státním podnikem DIAMO

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby podepsali hlavní aktéři nastartování této zásadní proměny. Na koordinované spolupráci se dohodly Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, státní podnik DIAMO a krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Následovat budou sanačně-likvidační práce, zpracování master plánů, které určí možnosti využití areálů dolů, a příprava konkrétních projektů financovaných zejména z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Občasník DIAMO březen 2021

DIAMO převzalo další doly na Karvinsku, Snížení tepelných ztrát objektu dílen, Připomenutí mimořádné události při likvidaci dolu v Ostravě-Heřmanicích, Fotoreportáž z propouštěcích pohovorů na Karvinsku, Propouštěcí pohovory očima hlavního vyjednavače odborů Karla Hřídela, Pozdrav horníkům od velkého srdcaře Miroslava Hladkého, Poděkování horníkům Dolu Darkov a Dolu ČSA, Záchranáři z HBZS v Ostravě představili svou činnost

Odštěpné závody

Spravované lokality