Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Den otevřených dveří o. z. TÚU

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu TÚU státního podniku DIAMO, který se uskuteční v sobotu 22. 6. 2024 od 9 do 13 hodin v areálu závodu ve Stráži pod Ralskem.

DIAMO zahajuje od června propouštěcí pohovory v rámci reorganizace podniku

Reorganizace státního podniku DIAMO, která probíhá od začátku letošního roku, přináší významné změny ve fungování podniku, jeho organizační struktuře a také v nastavených agendách a procesech. Změny se dotýkají také personální oblasti a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních míst a propouštění zaměstnanců. Propouštění jako důsledek organizačních změn se dotkne celkem 341 zaměstnanců. Cílem prováděných změn je snížení nákladů a zefektivnění činnosti podniku. 

Odštěpné závody

Spravované lokality