Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Mise

Zajišťujeme pro stát zahlazování následků průmyslové činnosti včetně opětovného využití surovin, chráníme jeho zájmy v oblasti strategických surovin i radioaktivních materiálů a pomáháme zlepšit životní prostředí v průmyslem zasažených regionech.

Občasník DIAMO září–říjen 2023

Zásyp Dolu Frenštát, DIAMO2023, Vyhodnocení Podnikové kolektivní smlouvy na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023, Odvodnění odkališť v Mydlovarech, Likvidace opuštěného důlního díla v Bohdašíně, 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostravě, Laboratoře závodu SUL, Den otevřených dveří na Dole Žofie, Whistleblowing – nový zákon o ochraně oznamovatelů, Příspěvky z našich řad, Dětský letní tábor, Den horníků ve Stráži pod Ralskem, Vzdělávací akce 2023, Letní škola s Permoníky, Závod TÚU přivítal studenty z Francie, Setkání na ohlubni, Ohlédnutí za festivalem na Dole Barbora

Státní podnik DIAMO a odborové organizace vyhodnotily Podnikovou kolektivní smlouvu na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023

Státní podnik DIAMO a zástupci odborových organizací působících ve státním podniku DIAMO vyhodnotily, v souladu s článkem 41 smlouvy, dne 13. 9. 2023 v Praze, Podnikovou kolektivní smlouvu státního podniku DIAMO (PKS DIAMO) na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023.

Odštěpné závody

Spravované lokality