Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. 

Zahlazování následků hornické činnosti je v souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží financováno státem a tvoří jej především:


  • zahlazování následků průzkumu, těžby, úpravy a zpracování ložisek uranu, zahájené v roce 1989 v rámci útlumu uranového průmyslu,
  • dokončení zahlazování následků po těžbě a zpracování rud v rámci útlumu rudného hornictví, zahájeného vládou v roce 1990 a převzatého po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram v roce 2001,
  • likvidační a sanační práce po těžbě uhlí v rosicko-oslavanské pánvi a v oblasti lignitových dolů Hodonín, zahájené v rámci útlumu uhelného hornictví v letech 1990 a 1991 a převzaté spolu se státním podnikem Rudné doly Příbram v roce 2001,
  • likvidační a sanační práce po těžbě černého uhlí v utlumené části ostravsko-karvinského revíru, zahájené v roce 1991 a převzaté od OKD, a.s., Ostrava v roce 2002,
  • sanace ekologické zátěže po rafinérské výrobě bývalého státního podniku OSTRAMO v Ostravě, převzaté v roce 1997,
  • likvidační a sanační práce po těžbě černého uhlí na lokalitách převzatých podle usnesení vlády č. 949/2020 od OKD, a.s., Ostrava v roce 2020 a dále,
  • likvidační a sanační práce po těžbě hnědého a černého uhlí a ropy v oblastech severozápadních Čech, Trutnova, Kladna a Hodonína převzatých na základě fúze státního podniku Palivový kombinát Ústí (PKÚ) se státním podnikem DIAMO k 1. 1. 2022, kdy se PKÚ stal součástí státního podniku DIAMO a začlenil se do jeho struktury jako nový odštěpný závod.

Integrovaná politika SMO s. p. DIAMO.pdf

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.

Nedílnou součástí zahlazování následků hornické činnosti je výplata sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž se stal státní podnik nástupnickou organizací.