Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

ZLATÉ HORY

Zlatohorský rudní revír je největším rudním revírem v Jeseníkách a jedním z nejvýznamnějších rudních revírů v rámci celé České republiky. Historie dobývání zdejších rud sahá do dávné minulosti, první zmínky o rýžování zlata máme již ze 13. století. Období největších objemů báňských prací a vytěžené suroviny však spadá do druhé poloviny 20. století, kdy byly v rámci zajištění surovinové soběstačnosti ČSSR dobývány postupně rudy mědi, zinku a zlata. Poslední vůz zlatonosné rudy byl vytěžen na konci roku 1993, ložisko však zůstalo nedotěženo a podrobný průzkum těles zlatonosné rudy nebyl dokončen.

Protože zlato patří mezi kritické suroviny České republiky a jedním z úkolů státního podniku DIAMO je žádat o stanovení průzkumných území nad ložisky strategických nerostných surovin, byla na Ministerstvo životního prostředí v roce 2019 podána žádost o stanovení průzkumného území právě v oblasti zlatohorského revíru, jehož nerostný potenciál nebyl zdaleka vyčerpán. Od roku 2020, kdy bylo stanoveno průzkumné území Zlaté Hory, tak státní podnik DIAMO provádí geologický průzkum v oblasti primárního ložiska a v oblasti bývalého odkaliště s cílem odpovědět na otázku, jaké množství zlata (a jiných kovů jako je měď a zinek) se v oblasti ještě nachází.