Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik

Právní statut: státní podnik
Zakladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Statutární zástupce: ředitel státního podniku
Registrace: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl AXVIII vložka 520
Sídlo: Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 8010-0805109003/0300
ID datové schránky: sjfywke
Podnik založen: 1946
Počet pracovníků: 2 216 (k 31. 12. 2018)

Ředitelství státního podniku DIAMO

Adresa: Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem
Telefon: +420 487 894 111 (ústředna)
Telefon: +420 487 851 338 (sekretariát ředitele)
Fax: +420 487 851 456
E-mail: diamo@diamo.cz
Web: www.diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa
   
Další kontakty:  
GDPR gdprrsp@diamo.cz
Fakturace fakturyrsp@diamo.cz
Objednávky objednavkyrsp@diamo.cz
Agenda mzdově-personální omprsp@diamo.cz
Kontakt pro média
press@diamo.cz

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Adresa: Pod Vinicí 84, 471 27  Stráž pod Ralskem
Telefon: +420 487 892 222 (ústředna)
Telefon: +420 487 892 571 (sekretariát ředitele)
E-mail: tuu@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa
   
Další kontakty:  
Objednávky objednavkytuu@diamo.cz
Fakturace fakturytuu@diamo.cz
Agenda mzdově-personální omptuu@diamo.cz

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Adresa: č. p. 86, 592 51  Dolní Rožínka
Telefon: +420 566 593 111
Fax: +420 566 593 712
E-mail: geam@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa
   
Referát JLD Hodonín Velkomoravská 527/33, 695 01  Hodonín
Telefon: +420 517 543 091


Středisko RD Jeseník 793 76  Zlaté Hory
Telefon: +420 584 425 475


Další kontakty:  
Fakturace fakturygeam@diamo.cz

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Adresa: 28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram
Telefon: +420 318 644 111
Fax: +420 318 627 114
E-mail: sul@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa


Další kontakty:  
Fakturace fakturysul@diamo.cz

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Adresa: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava
Telefon: +420 596 703 111
Fax: +420 596 541 992
E-mail: odra@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa


Další kontakty:  
Fakturace fakturyodra@diamo.cz

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA - sociální centrum

Adresa: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava
Telefon: +420 596 703 344
Telefon: +420 596 703 389
E-mail: odra@diamo.cz, scodra@diamo.cz          
Kde nás najdete: Mapa

Archiv DIAMO

Sídlo archivu a badatelny: Areál šachty 15, Příbram - Brod
Telefon: +420 318 644 414, +420 318 644 415, +420 318 644 412
E-mail: dolezalova@diamo.cz ,  pajmova@diamo.cz
Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2018
Další informace: Archiv – informace Badatelský řád Sazebník úhrad nákladů Mapa