Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

ÚVOD

Archiv DIAMO je specializovaný archiv podle § 51–52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů. Akreditován byl rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR ze dne 22. 11. 2005 čj. AS-872/1-2005.

Archiv DIAMO má ve své péči archiválie vzniklé z činnosti státního podniku DIAMO, jeho právních předchůdců, Rudných dolů Příbram a podniků, které po ukončení své těžební činnosti přecházejí k zahlazování následků těžby. Kromě hlavního pracoviště v Příbrami má archiv i svá územní pracoviště – ve Stráži pod Ralskem pro ředitelství s. p. a o. z. Těžba a úprava uranu, v Dolní Rožínce pro o. z. GEAM a v Ostravě pro o. z. ODRA. V roce 2021 byl k Archivu DIAMO připojen Archiv OKD coby nové územní pracoviště Archiv Slezská Ostrava. Zde jsou uloženy archiválie s. p. OKD a jeho právních předchůdců i současné OKD, a. s.

Činnost archivu se soustřeďuje především na:

  • dohled na výkon spisové služby u zřizovatele
  • výběr archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení
  • vedení evidence archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb.
  • péči o archiválie náležející do jeho správy
  • vyhledávání a umožnění nahlížení do archiválií náležejících do jeho péče
  • provádění inventury archiválií vyhlášené ministerstvem vnitra
  • provoz knihovny zaměřené na hornictví a techniku