Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Certifikáty a ocenění

DIAMO, s. p., se hlásí k podpoře strategie Národní politiky kvality, výchově ke kvalitě, chápání metod a nástrojů kvality, rozšiřování zkušeností a nejlepší praxe, dosahování vysoké kvality a šíření dobrého jména „České kvality“ ve světě. DIAMO, s. p., je signatářem Charty kvality ČR od roku 2010.

Současné certifikáty, osvědčení o akreditaci a další aktuální ocenění

Kvalita

Životní prostředí

Akreditace zkušebních laboratoří


Další významná ocenění

Kvalita

Ostatní ocenění