Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

Certifikáty a ocenění

DIAMO, s. p., se hlásí k podpoře strategie Národní politiky kvality, výchově ke kvalitě, chápání metod a nástrojů kvality, rozšiřování zkušeností a nejlepší praxe, dosahování vysoké kvality a šíření dobrého jména „České kvality“ ve světě. DIAMO, s. p., je signatářem Charty kvality ČR od roku 2010.

Současné certifikáty, osvědčení o akreditaci a další aktuální ocenění

Kvalita

Životní prostředí

Akreditace zkušebních laboratoří


Další významná ocenění

Kvalita

Ostatní ocenění