Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with its registered seat at Stráž pod Ralskem, is an organisation dealing with elimination of consequences of mining activities after uranium, ore, and partially also coal mining in the Czech Republic. 

Občasník DIAMO září 2020

Zajištění propadu na lokalitě Medvědín, Kontrola HDD – likvidace propadu komínu, Na závodě ODRA probíhá evidence archivu ostravských dolů, Důl Hamr I – 5 let od odstřelu, Realizace prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v o. z. TÚU 2020, Dětský letní tábor, Konec těžby uhlí na Karvinsku – nový pohled na činnost vodních jam Jeremenko a Žofie, Pozvánka na výstavu, Pozvánka na VI. ročník střelecké soutěže, Den otevřených dveří o. z. ODRA ODLOŽEN

Zajištění propadu v Krkonošském národním parku na lokalitě Medvědín

Zajištěním propadu ústí komínu M5-1/0-4 v lokalitě Medvědín pokračuje státní podnik DIAMO v technicko-bezpečnostním zásahu v Krkonošském národním parku v Zóně přírodě blízké (bývalá 2. zóna KRNAP). Ve stejné lokalitě úspěšně dokončil zajištění propadu jiného komínu (M4-1/0-1) již loni v říjnu. Práce v obtížném terénu provádějí pracovníci ZBZS Dolní Rožínka tak, aby bylo co nejméně ovlivněno okolní prostředí, to znamená za použití ručního nářadí, motorové pily nebo křovinořezu v minimálním rozsahu. Pro přepravu sítě pro překrytí propadu pak jednorázově využili vrtulník. Ukončení prací na zajištění ústí komínu je naplánováno na polovinu září letošního roku.

Branches

Administered localities