This website uses cookies

Our site uses technical and analytical cookies. We need all of these to make the site work properly and to evaluate how our site is used. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with headquarters in Stráž pod Ralskem, is an organization that implements the mitigation of the consequences of mining activities after uranium, ore and part of coal mining in the Czech Republic.

Mission

We ensure for the state the mitigation of the consequences of industrial activity, including the reuse of raw materials, we protect its interests in the field of strategic raw materials and radioactive materials, and we help to improve the environment in industrially affected regions.

Občasník DIAMO září–říjen 2023

Zásyp Dolu Frenštát, DIAMO2023, Vyhodnocení Podnikové kolektivní smlouvy na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023, Odvodnění odkališť v Mydlovarech, Likvidace opuštěného důlního díla v Bohdašíně, 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostravě, Laboratoře závodu SUL, Den otevřených dveří na Dole Žofie, Whistleblowing – nový zákon o ochraně oznamovatelů, Příspěvky z našich řad, Dětský letní tábor, Den horníků ve Stráži pod Ralskem, Vzdělávací akce 2023, Letní škola s Permoníky, Závod TÚU přivítal studenty z Francie, Setkání na ohlubni, Ohlédnutí za festivalem na Dole Barbora

Státní podnik DIAMO a odborové organizace vyhodnotily Podnikovou kolektivní smlouvu na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023

Státní podnik DIAMO a zástupci odborových organizací působících ve státním podniku DIAMO vyhodnotily, v souladu s článkem 41 smlouvy, dne 13. 9. 2023 v Praze, Podnikovou kolektivní smlouvu státního podniku DIAMO (PKS DIAMO) na roky 2023–2027 za 1. pololetí 2023.

Branches

Administered localities