This website uses cookies

Our site uses technical and analytical cookies. We need all of these to make the site work properly and to evaluate how our site is used. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with headquarters in Stráž pod Ralskem, is an organization that implements the mitigation of the consequences of mining activities after uranium, ore and part of coal mining in the Czech Republic.

Mission

We ensure for the state the mitigation of the consequences of industrial activity, including the reuse of raw materials, we protect its interests in the field of strategic raw materials and radioactive materials, and we help to improve the environment in industrially affected regions.

Občasník DIAMO květen 2022

První testování unikátního systému čištění důlních vod na výsypce lomu Hájek, DIAMO2023, Staráme se o vodu i půdu, Příspěvky z našich řad, Pozvánky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, Rozvojový vzdělávací program pro zaměstnance DIAMO, Stavět na Karvinsku a Frenštátsku bude jednodušší

Stavět na Karvinsku a Frenštátsku bude jednodušší

Na žádost závodu DARKOV státního podniku DIAMO rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o změně chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve. V souvislosti s postupným útlumem hornické činnosti zmírnilo podmínky ochrany ložisek černého uhlí na vymezeném území na Karvinsku a Frenštátsku. Povolování staveb tam bude jednodušší a rychlejší.

Branches

Administered localities