This website uses cookies

Our site uses technical and analytical cookies. We need all of these to make the site work properly and to evaluate how our site is used. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky
Vše
Vše SUL TÚU GEAM ODRA DARKOV PKÚ
Mapa...

Administered localities

In relation to its remediation programmes the DIAMO, state enterprise, administers more than 6,000 environmental burdens across the Czech Republic, with evidence kept in the detailed working databases of DIAMO, s. p.

Uranové rudy

Lokality po průzkumu, těžbě, úpravě a zpracování uranových rud bývalého státního podniku Československý uranový průmysl na území České republiky ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

Ostatní rudy a nerudy

Lokality po těžbě, úpravě a zpracování monometalických a polymetalických rud, rud železa a barevných kovů ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p., převzaté po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram.

Černé uhlí a lignit

Lokality po těžbě, úpravě a zpracování černého uhlí a lignitu ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p., převzaté po zaniklém státním podniku Rudné doly Příbram, resp. Lignitové doly Hodonín, Rosické uhelné doly a v části ostravsko-karvinského revíru OKD, a. s.

Ostatní zátěže

Lokality environmentálních zátěží převzaté k sanaci po ostatních průmyslových činnostech (skládky nebezpečných odpadů apod.) ve správě jednotlivých odštěpných závodů DIAMO, s. p.

${ location.name }

Závod: ${ location.plant }

Druh: ${ location.type }

Sídlo závodu