Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Ministryně průmyslu a obchodu si prohlédla heřmanickou haldu a areál lagun

Dva největší projekty státního podniku DIAMO na Ostravsku byly cílem návštěvy ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. V doprovodu ředitele státního podniku Tomáše Rychtaříka a ředitele odštěpného závodu ODRA Petra Kříže se seznámila s postupem sanací heřmanického odvalu a lagun OSTRAMO. Vedení státního podniku paní ministryni ujistilo, že práce na obou lokalitách postupují a budou probíhat i nadále v souladu s uzavřenými smlouvami.

Další rok nové role s. p. DIAMO

Vláda České republiky vydala UV č. 72/2019, kde uložila ministryni průmyslu a obchodu prostřednictvím státního podniku DIAMO a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí prostřednictvím České geologické služby realizovat úkoly obsažené v části III bodu 9 materiálu čj. 39/19.

Odštěpné závody

Spravované lokality