Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem


DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Občasník DIAMO srpen 2020

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší, Poslední likvidace v areálu bývalého Dolu Křižany I, Obnova výztuže ve štole Amália, Cyklista Zdeněk Štybar navštívil hornický skanzen ve Stříbře, Členové hornického spolku Stříbro navštívili starou porcelánku v Míšni a hornický skanzen v Rüdersdorfu, Ochrana životního prostředí při likvidaci vrtů na o. z. TÚU, Pozvání k odhalení bysty, Převod a rozšíření monitoringu metanu na Ostravsku proběhly podle plánu, Pozvánka na Den otevřených dveří o. z. ODRA

Další měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy nijak významně nezhoršuje ovzduší

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat další měření kvality ovzduší u haldy v Ostravě‑Heřmanicích, tentokrát v obydlené části a v areálu věznice. Výsledky potvrdily, stejně jako předchozí měření a pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.

Odštěpné závody

Spravované lokality