Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Hlavní úkoly HBZS

  • zajišťuje stálou pohotovostní službu báňských záchranářů včetně potřebné záchranářské techniky
  • zajišťuje poskytnutí odborné první pomoci v podzemí a na povrchu, a to při vážných úrazech a náhlých onemocněních
  • provádí teoretická školení a praktický výcvik báňských záchranářů
  • opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku
  • zabezpečuje zvláštní zkoušky sebezáchranných přístrojů, dýchacích a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky potřebné k ověření jejich technických parametrů a provozní spolehlivosti v předpokládaných podmínkách, k objasnění okolností nehod spojených s jejich použitím
  • metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
  • kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány
  • školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší, analytiky plynových laboratoří, údržbáře a dozorčí orgány MBT techniky 
  • sleduje a využívá poznatky výzkumu a vývoje v oboru báňského záchranářství
  • dodává nebo zabezpečuje referenční (cejchovní) plyny


TESTY – výukový portál

časopis Záchranář

Kontakty:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 10/1199
716 00  Ostrava-Radvanice
Telefon: +420 596 258 111
E-mail: hbzs@diamo.cz
IČO: 00002739
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 217301293/0300