Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Nabídka služeb

Odštěpný závod Název služby Podrobnosti

o. z. TÚU

Nakládání s odpady, příjem výkopové zeminy a rybničních sedimentů PDF

o. z. TÚU

Kalibrace spektrometrů nebo karotážních radiometrických sond SMK PDF

o. z. TÚU

Analytické rozbory povrchových a odpadních vod PDF

o. z. SUL

Chemické a radiochemické analýzy vod PDF

o. z. SUL

Měření záření PDF

o. z. SUL

Nakládání s odpady PDF

o. z. ODRA

Zkušební laboratoř atmogeochemie PDF

o. z. ODRA

Nájmy pozemků a nebytových prostor včetně služeb PDF

o. z. ODRA

Pronájem indikační techniky pro měření výstupu důlních plynů PDF

o. z. ODRA

Měření výstupu důlních plynů PDF

o. z. GEAM

Projektová činnost ve výstavbě PDF

o. z. GEAM

Hornická činnost spojená s likvidací hlavních důlních děl PDF

o. z. GEAM

Záchranářské a havarijní práce a práce vyplývající z legislativy ČBÚ PDF

o. z. GEAM

Technologický laboratorní výzkum PDF

o. z. GEAM

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků – obor 25 PDF

o. z. GEAM

Opravy silničních vozidel / Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství – obor 50 PDF

o. z. GEAM

Silniční motorová doprava / Zemní práce buldozerem, bagrem, JCB, nakladačem PDF

o. z. GEAM

Testování, měření, analýzy a kontroly – obor 65 PDF

o. z. GEAM

Nakládání s těžebním odpadem PDF

o. z. GEAM

Odborné geologické práce PDF

o. z. GEAM

Ukládání odpadů (vyjma nebezpečných) – obor 44 PDF