Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

SLUŽBY BADATELŮM

Studium archiválií

Studium archiválií je možné pouze ve studovně archivu za podmínek stanovených § 34-41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 645/2004 Sb. a badatelským řádem archivu, a to po vyplnění badatelského listu a prokázání totožnosti.

V centrále Archivu DIAMO a na jeho územních pracovištích kromě pracoviště Archivu Slezská Ostrava je studium podmíněno povolením ředitele státního podniku DIAMO, které si musí badatel sám písemně vyžádat. Doporučujeme badatelům, aby nejprve kontaktovali e-mailem, případně telefonicky, pracovníky archivu a informovali se o možnosti studia.

Při studiu lze využít vlastní fotoaparát či skener. Pořizování kopií na zařízeních archivu je zpoplatněno dle sazebníku úhrad.

Provoz badatelny: po předchozí domluvě s pracovníky archivu, a to e-mailem nebo telefonicky, v centrále Archivu DIAMO v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin.

 

Knihovna

Technická knihovna Archivu DIAMO spravuje zhruba 30 tisíc knižních jednotek a mnoho titulů periodik, které jsou zaměřeny převážně na hornictví a techniku. Knihy z technické knihovny si lze zapůjčit absenčně i meziknihovní výpůjční službou, periodika jsou přístupná pouze k prezenčnímu studiu.


Badatelský řád Archivu DIAMO

Badatelský řád Archivu Slezská Ostrava

Sazebník úhrad