Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

O projektu

V současné době probíhá v prostoru zlatohorských ložisek geologický průzkum v režii státního podniku DIAMO, konkrétně je prozkoumáváno dílčí ložisko Zlaté Hory – západ. Geologické práce byly zahájeny schválením průzkumného území v únoru 2020. Těžištěm prací je vrtný doprůzkum známých rudních těles za účelem zpřesnění jejich prostorového rozsahu a kovnatosti. Ložisková oblast se nachází v masivu Příčné hory, téměř 3 kilometry od ústí Úvodní úpadnice. Aby mohly být vrty odvrtány, je nutné umožnit bezpečný přístup do ložiska, zajistit větrání a zajistit přívod elektrické energie a vody. Při realizaci průzkumných vrtů budou vrtná jádra průběžně analyzována. Zjišťovat se bude nejen obsah zlata, ale také dalších doprovodných kovů – mědi, zinku, olova a stříbra. Na základě výsledků chemických analýz bude upřesněn prostorový tvar ložiskových těles a upřesněno množství zásob zlata.

Protože při úpravě zlatonosné rudy v minulosti bylo dosahováno výtěžnosti zhruba 70–80 %, byla část zlata spolu s odpadními kaly uložena na odkaliště. Proto je jedním z cílů prací ve stanoveném průzkumném území ověření obsahu a množství zlata v odkališti O3. V červnu 2021 bylo v tomto odkališti odvrtáno 11 vrtů o hloubkách 9–35 metrů.

Od roku 2019 se přední čeští a slovenští odborníci zabývají optimalizací a zvýšení výtěžnosti úpravy.

Důležité události:

2015 – vypracována studie k posouzení možnosti dotěžení zásob Au na ložisku Zlaté Hory – západ, státní podnik DIAMO, odštěpný závod GEAM. Zadání od Ministerstva průmyslu a obchodu.

  • při tehdejších cenách zlata (1 150 USD/tr.oz.) byla těžba vyhodnocena jako ztrátová – definovány ekonomické scénáře


2017 – usnesení vlády ČR č. 713/2017

  • rozšíření superstrategických surovin Evropské unie o ložiska tantalu, zirkonia, titanu, zlata, lithia a uranu


2019 – přípravná projektová studie Zlaté Hory

  • zahájení prací v souvislosti s cenou Au na trhu (1 450 USD/tr.oz.)


2019 – v srpnu podána žádost o stanovení průzkumného území Zlaté Hory


2020 – v únoru stanoveno PÚ Zlaté Hory

  • stanoveno na 3 roky s možností prodloužení
  • proveden výpočet bilančních zásob zlata v centrální části ložiska, v prosinci odevzdána zpráva s výpočtem Ministerstvu životního prostředí


2021 – získáno osvědčení o výhradním ložisku Zlaté Hory – západ od Ministerstva životního prostředí


2022 – probíhá vrtání podzemních průzkumných vrtů, přípravy 3D geologického modelu a výpočtu zásob v širším okolí stávajícího ložiska