Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Odštěpný závod PKÚ v Chlumci byl založen k 1. 12. 2021. Pod tento odštěpný závod přešel od 1. 1. 2022 státní podnik Palivový kombinát Ústí, a to sloučením fúzí se státním podnikem DIAMO, a začlenil se tak do struktury státního podniku DIAMO. 

V současné době se odštěpný závod PKÚ intenzivně zabývá sanací, rekultivací a revitalizací krajiny poškozené těžbou. Pomáhá vytvářet a oživovat novou podobu krajiny, spravuje zájmová území jezer Milada a Most.

Mezi hlavní kompetence odštěpného závodu PKÚ patří:

  • revitalizace krajiny dotčené těžební činností
  • zahlazování následků hornické činnosti v oblasti starých a opuštěných důlních děl
  • likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu
  • sledování režimu důlních vod v území v minulosti zasaženém dobýváním uhlí
  • realizace převodu nepotřebného majetku státu
  • správa majetku sloužícího k energetické bezpečnosti státu
  • vypořádání majetkoprávních vztahů a restitučních nároků
  • technická likvidace již nepotřebných objektů v souladu s programem ZNHČ státního podniku


Historie bývalého státního podniku Palivový kombinát Ústí

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, byl založen 17. 12. 1990 rozhodnutím ministra hospodářství ČSFR. Byl právním pokračovatelem těžebních organizací, které se zabývaly těžbou energetických surovin v celé České republice. Hlavní činností byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 1991 bylo rozhodnuto o zastavení těžební činnosti tohoto státního podniku a současně o následné revitalizaci celého území dotčeného činností lomu Chabařovice. V roce 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí.

Začátkem roku 2004 byly pod státní podnik převedeny lokality Ležáky a Kohinoor ze společnosti Důl Kohinoor a. s. v okrese Most a lokalita Kladenské doly ze společnosti Českomoravské doly a. s. u Kladna.

Od 1. ledna 2005 došlo ke sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí.

V roce 2007 vzniklo za účelem zajištění činností spojených s likvidací ekologických škod nové středisko „Moravské naftové doly“, později přejmenované na středisko „Hodonín“.

Od 1. ledna 2008 došlo k převzetí státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Nástup Tušimice a Palivový kombinát Vřesová státním podnikem Palivový kombinát Ústí.

Od 1. ledna 2022 se začlenil státní podnik Palivový kombinát Ústí do struktury státního podniku DIAMO jako jeho odštěpný závod PKÚ.

Od 1. ledna 2023 byla zařazena ZBZS Odolov a ZBZS Libušín pod odštěpný závod HBZS Ostrava.

Nižší organizační jednotky: