Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

Odštěpný závod DARKOV provádí technickou likvidaci dolů a důlních areálů po ukončení těžby včetně sanace a rekultivace odvalů a odkališť, zahlazuje následky hornické činnosti a z dlouhodobého hlediska zajišťuje bezpečnost na plynujícím ložisku černého uhlí ve spravovaných dobývacích prostorech karvinské a podbeskydské oblasti české části hornoslezské černouhelné pánve.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV byl zapsán do obchodního rejstříku 29. října 2020.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. září 2020 č. 949 došlo 1. ledna 2021 k převodu utlumovaných dolů OKD, a.s., zahrnující lokality Útlum-Jih a Útlum-Sever (Důl Staříč, Důl Frenštát, Důl Dukla a Důl Lazy), do majetku státu, s právem hospodařit pro státní podnik DIAMO, odštěpný závod DARKOV. Společně s těmito lokalitami byly převedeny i příslušné dobývací prostory Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy. Dne 1. března 2021, byly dále převedeny utlumované doly Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – Doly II a Darkov.

Účelem nastavených sanačních procesů ve spravovaných územích je zajistit odstranění následků těžební činnosti a provedení rekultivace a revitalizace krajiny. Prvořadým cílem je zajištění a bezpečné provedení technické likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch včetně příslušných povrchových objektů a příprava území jednotlivých důlních areálů k dalšímu využití v budoucnu. V rámci převedených dobývacích prostorů je odštěpný závod DARKOV zodpovědný také za pravidelnou kontrolu a údržbu v minulosti již likvidovaných hlavních důlních děl, odvalů, výsypek a odkališť.

DIAMO, s. p., o. z. DARKOV je v současné době tvořen Závodem Útlum-Jih, Frenštát, Závodem Útlum-Sever, Lazy a Závodem Útlum – ČSA, Darkov a má ve správě 9 dobývacích prostorů.

Závod Lokalita Areál Dobývací prostor Nerost Bývalý důl
Závod Útlum-Jih, Frenštát
Paskov Sviadnov Staříč černé uhlí metan Staříč I
Staříč Staříč II
Chlebovice Staříč III
Bývalá úpravna Paskov Paskov – zrušen Paskov
Frenštát
Trojanovice černé uhlí
Frenštát
Závod Útlum-Sever Lazy
Lazy černé uhlí
Lazy
Dolní Suchá černé uhlí
Dukla
Petřvald I černé uhlí
Závod Útlum – ČSA, Darkov ČSA ČSA Karviná – Doly I černé uhlí metan ČSA
Doubrava sever Doubrava u Orlové černé uhlí
Doubrava
Darkov Darkov ÚZ Karviná – Doly II černé uhlí
Darkov
Darkov PZ Darkov černé uhlí metan


Nižší organizační jednotky:


Aktuální informace pro veřejnost

1. Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2023

2. Doubrava – Svahová fronta Ujala – monitoring za rok 2023

3. Plnění podmínek EIA – lokalita Darkov za rok 2023


Nivelační tahy

1. Mapa_Lázeňská

1.1 Lázeňská 9_2023

2. Mapa_Nivelace měřických přímek na povrchových trasách CPH ve vlastnictví Green Gas DPB a.s., Lazy u Orlové 

2.1 Nivelace měřických přímek na povrchových trasách CPH ve vlastnictví Green Gas DPB a.s., Lazy u Orlové_2023_12

3. Mapa_Nivelace měřických přímek na povrchových trasách CPH ve vlastnictví Green Gas DPB a.s., Doubrava u Orlové_deg

3.1 Nivelace měřických přímek na povrchových trasách CPH ve vlastnictví Green Gas DPB a.s., Doubrava u Orlové_2023_12

4. Mapa_Nivelace měřických přímek Staré Město u Karviné

4.1 Nivelace měřických přímek Staré Město u Karviné_2023_11

5. Mapa_Nivelace podél Darkovského potoka

5.1 Nivelace podél Darkovského potoka_2023_10

6. Mapa_Přímka podél Olše a Karvinského potoka

6.1 Přímky podél Olše a Karvinského potoka_2023_11

7. Mapa_Rájecká

7.1 Rájecká ulice_2023_11

8. Mapa_Zaměření silnice č. 4687 a mostu č. 4687, Karviná

8.1 Silnice č. 4687 nadjezd – most přes Olší_2023_11

9. Mapa_Stabilizace a zaměření měřických bodů Doubrava u Orlové_silnice č. III47215

9.1 Stabilizace a zaměření měřických bodů Doubrava u Orlové_silnice č. III47215_2023_12

10. Mapa_Stabilizace a zaměření měřických bodů Karviná-Doly u Dolu Darkov_silnice č. III4749

10.1 Stabilizace a zaměření měřických bodů Karviná-Doly u Dolu Darkov_silnice č. III4749_2023_11

11. Mapa_Ujala

11.1 Ujala_2023_11


Monitoring vod

1. Mapa_Darkov

2. Mapa_Kozinec

3. Mapa_Lazy

4. Mapa_ČSA

5. Hydrochemický monitoring 2023_Orlová – Lazy_vodní akumulace Ignačok a Panský stav

6. Monitoring podzemní vody 2023_dobývací prostory Darkov, Karviná-Doly II, Stonava

7. Monitoring podzemní vody 2023_dobývací prostory Doubrava, Karviná-Doly I

8. Monitoring podzemní vody 2023_dobývací prostor Lazy

9. Monitoring podzemní a povrchové vody 2023_dobývací prostory Karviná-Doly I, Doubrava-Kozinec

10. Hydrochemický monitoring 2023_hodnocení vlivu dobývání v DP Lazy na areál bývalé koksovny Lazy

11. Monitoring vodního režimu 2023_dobývací prostor Staříč