Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Provozní informace a dokumenty
(← zpět na PKÚ)


Jezera Most a Milada

Návštěvní řád území jezera Most

Nejčastější dotazy k návštěvnímu řádu území jezera Most

Infoleták – jezero Most

Návštěvní řád území jezera Milada

Mapa jezera Milada – celoroční

Mapa jezera Milada – letní sezóna

Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada

Žádost o vydání povolenky k vjezdu na území jezera Milada

Vývaziště malých plavidel – provozní řád

Energetika

Žádost o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav_příloha_1

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav_příloha_2

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav_příloha_3

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav_příloha_4

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav_příloha_5

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav_příloha_6

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav_společná část

Vyjádření ERÚ k návrhu PPLDS

Tepelné hospodářství o. z. PKÚ_ředitelství Chlumec_cena tepelné energie

Havarijní plán LDS Hrbovice

Základní plán LDS Hrbovice – havarijní plán

Havarijní plán LDS Kohinoor

Základní plán LDS Kohinoor v Mariánských Radčicích – havarijní plán

Provozování vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu – o. z. PKÚ

Externí ceny vody pro rok 2024

Kanalizační řád

Provozní řád vodovodu

Reklamační řád

Ostatní

Žádosti o báňské posouzení a zatřídění staveniště

Ceník výrobků, prací a služeb platný od 07/2023

Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2023