Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Těžba a produkce uranu

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem je právním nástupcem a kontinuálním pokračovatelem činnosti Národního podniku Jáchymovské doly Jáchymov, založeného 1. ledna 1946, a dalších nástupnických organizací včetně organizace Československý uranový průmysl založené 1. července 1967.

Díky rychlému rozvoji průzkumných prací a nově nalezeným ložiskům zejména v západních Čechách, Příbrami, na Vysočině a v severních Čechách došlo postupně k výraznému nárůstu produkce uranu. Nejvyšší těžby 3 036 tun uranu bylo dosaženo již ke konci padesátých let. Od počátku šedesátých let se těžba stabilizovala na celkovou produkci cca 2 700 tun uranu ročně. 

K radikálnímu poklesu těžby došlo po roce 1989 na základě vládou vyhlášeného útlumového programu, kdy během 5 let poklesla těžba na cca 600 tun uranu za rok. Komerční těžba uranové rudy v České republice byla v souladu s usnesením vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 ukončena k 31. prosinci 2016.

V současné době je uran získáván pouze jako vedlejší produkt v rámci sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem a z čištění důlních vod z ložisek Příbram a Rožná.