Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Zahlazování následků hlubinné těžby
(← zpět na nabídku)

Realizace hlubinné těžby byla plánována na třech dolech, ovšem probíhala pouze na dolech Hamr I (v letech 1972–1993) a Křižany I (v letech 1983–1990).

Výstavba dolu Hamr II – Lužice byla z důvodů poklesu ceny uranu na volných trzích, zpomalení výstavby jaderných elektráren a celkové ztrátovosti těžby uranu - ale také možného ohrožení bezpečnosti hlubinného dobývání průnikem loužicích roztoků ze sousedního Dolu chemické těžby – v roce 1987 zastavena.

Na dole Hamr I bylo za dobu provozu vytěženo celkem 9,6 milionů tun rudy s obsahem 10 680 tun uranu a na dole Křižany I bylo vytěženo 1,2 milionu tun rudy s obsahem 1 060 tun uranu.

Likvidace

Podzemí dolů je zlikvidováno. Vydobyté prostory na DH I jsou založeny, všechna hlavní důlní díla jsou založena hydrotuhnoucí základkou, podzemí je zatopeno a důl Hamr I je stále zatápěn. Povrchové objekty dolu, centrální dekontaminační stanice na čištění důlních vod, základková centra, úpravna a další nevyužitelné objekty byly zlikvidovány, byla odstraněna kontaminace a proběhla částečná rekultivace. Odkaliště je využíváno v rámci sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem.

Rekultivace

Rekultivační práce na plochách po likvidaci bývalých areálů hlubinné těžby probíhají podle dílčích rekultivačních projektů. Základním podkladem pro návrh rekultivací v těchto územích jsou platné územně plánovací dokumentace a skutečný stav území, způsob využití okolních ploch, a v případě povinných zpětných rekultivací pozemků dříve odňatých ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa také příslušné plány a/nebo projekty. Využívány budou jak kompletně řízené rekultivace, tak procesy (polo)přirozené sukcese.

  

Plocha po likvidaci areálu DH I – jáma č. 3