Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Lokalita Paskov
(← zpět na nabídku)

Výstavba největšího dolu v OKR na koksovatelné uhlí byla zahájena v roce 1962 pod jménem Důl Staříč. Důl se nachází v nejjižnější části ostravsko-karvinského revíru v dobývacím prostoru Staříč, který má velikost 42,5 km2. První tuna uhlí byla vytěžena v roce 1971 a plná projektovaná těžba byla dosažena v roce 1980, kdy byla dokončena jeho výstavba.

V roce 1994 se Důl Staříč, tvořen lokalitami Sviadnov, Staříč a Chlebovice sloučil s Dolem Paskov. V roce 1999 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti závodu Paskov a jeho převedení k Dolu Odra o. z. Původní Důl Staříč zůstal nadále v provozu pod jménem Důl Paskov.

Těžba černého uhlí byla definitivně ukončena k 31. březnu 2017. K 1. lednu 2021 byl Důl Paskov převeden pod státní podnik DIAMO, odštěpný závod DARKOV.

Nejvyšší roční těžby bylo dosaženo v roce 1988, a to 1,45 mil. t uhlí. Od zahájení do ukončení těžby bylo z Dolu Staříč vytěženo 46,6 mil. t koksovatelného uhlí.