Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Závod Útlum-Sever, Lazy
(← zpět na nabídku)

Lokalita Lazy

Černé uhlí se na Orlovsku začalo těžit v roce 1817 z uhelných vrstev nacházejících se těsně pod povrchem nejprve v Jámě císaře Františka Josefa (později přejmenované na závod Dukla). S výstavbou Dolu Lazy pak bylo započato v roce 1890 pod názvem Nová jáma (Neuschacht) Lazy. Těžba byla oficiálně zahájena o dva roky později v roce 1892.

Důl byl stavěn jako největší a nejmodernější své doby s tehdy obrovskou kapacitou 500 tisíc t roční těžby. V roce 1950 byl nejprve přejmenován na Důl A. Zápotocký a v roce 1991 pak na Důl Lazy. V červenci roku 1995 došlo ke sloučení tří dolů OKD, a.s., dolů Lazy, Dukla a František a vznikl Důl Lazy, o. z.

V roce 1999 byla nejprve ukončena těžba na závodě František. Závod Dukla byl od 1. února 2006 v rámci útlumu začleněn pod Důl Paskov.

V roce 2008 byl Důl Lazy spojen s Dolem ČSA a vznikl Důl Karviná. Díky jednotnému vedení měly obě šachty zlepšit vzájemnou koordinaci a tím zvýšit efektivitu těžby uhlí pod Karvinou a Orlovou i bezpečnostní podmínky pro horníky.

Od 1. ledna 2015 došlo k dalším organizačním změnám. Sloučením závodů Důl Darkov a Důl Karviná vznikl nový subjekt „Důlní závod 1“, kam patřil i Důl Lazy.

Finálním milníkem v historii Dolu Lazy se nakonec stal listopad 2018, kdy představenstvo společnosti OKD rozhodlo, že těžbu na Dole Lazy ukončí k 31. říjnu 2019 s tím, že důlní pole těžebního celku Lazy je po vytěžení posledních porubů ze stávající podzemní infrastruktury již považováno za vydobyté.

Zahájení další těžby a zpřístupnění nových zásob černého uhlí z ostravských slojí by totiž znamenalo miliardové investice do prohloubení stávající jámy č. 2 o bezmála 500 metrů včetně dalších mnoha milionových nákladů na zajišťovací provoz Dolu Lazy, na což firma po insolvenci neměla finanční prostředky.

Nejvyšší roční těžby bylo dosaženo v roce 2002 a to 2,52 mil. t uhlí. Od roku 1892 do ukončení těžby v listopadu 2019 bylo z Dolu Lazy vytěženo 145,4 mil. t uhlí.