Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Lokalita ČSA
(← zpět na nabídku)

Lokalita ČSA je situována ve dvou dobývacích prostorech – Karviná Doly I a Doubrava u Orlové.

Důl Československá armáda vznikl 1. července 1995 spojením dvou původně samostatných dolů ČSA a Doubrava. Ve skutečnosti je však jeho historie mnohem starší a sahá až k samým počátkům dolování na Karvinsku. Právě odsud zřejmě pocházejí první zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané Kamienčok. Roku 1780 zde zahájil kutací práce hrabě J. E. Larisch-Mönnich. Roku 1856 byly zdejší šachty spojeny do jediného podniku. Tento letopočet je považován za počátek existence dnešní lokality ČSA.

Rod Larisch-Mönnich vlastnil zdejší doly až do vyvlastnění v roce 1945. Roku 1951 zde vznikl národní podnik Velkodůl Čs. Armády. Důlní závody byly v té době označovány čísly. Od roku 1984 existovaly dva důlní závody, závod 1 a závod 3. V roce 1990 bylo zrušeno označování závodů čísly a závod 1 se opětovně nazval Jan Karel, závod 3 pak Jindřich. V souvislosti s vydobytím uhelných zásob a zahájením technické likvidace dolu byl dne 31. prosince 1995 zrušen závod Jindřich. Zůstal zachován pouze závod – lokalita Jan Karel.

Dlouhou historii má i dobývání v oblasti bývalého Dolu Doubrava. Zde hledal baron Richard Mattencloit uhlí už roku 1822. Mělké šachtice roku 1836 daly vznik těžařské společnosti, kterou společně vlastnili Mattencloit a Larisch-Mönnich. V roce 2006 ukončil činnost závod Doubrava, ale těžba uhlí z dobývacího prostoru Dolu Doubrava pokračovala přetěžením na Důl ČSA

V roce 2008 došlo ke sloučení Dolu ČSA s Dolem Lazy, přičemž vzniká nový důl – Důl Karviná. Oba doly byly v podzemí propojeny v roce 2007 a od roku 2008 se energetické uhlí z oblasti 7. těžební kry a ohradníku doubravských jam lokality Doubrava přetěžovalo na úpravnu Lazy.

V závěru roku 2012 došlo k podzemnímu propojení s Dolem Darkov se záměrem využití moderní úpravny uhlí Dolu Darkov pro vytěžené koksovatelné uhlí z lokality ČSA.

V roce 2015 došlo k dalším organizačním změnám. Sloučením dolů Karviná a Darkov vznikl nový subjekt „Důlní závod 1“, kam patřil i Důl ČSA.

Nejvyšší roční těžby bylo dosaženo v roce 1971 a to 3,3 mil. t uhlí. Od roku 1951 do ukončení těžby v únoru 2021 bylo z Dolu ČSA vytěženo 144,4 mil. t uhlí.