Sanace


Realizuje se za přispění programu LIFE, jako finančního nástroje Evropské unie na podporu projektů v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu, dotace z národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí České republiky včetně příspěvku žadatele Ministerstva průmyslu a obchodu (DIAMO, s. p.).


Čistící systém

Základem této technologie je multikomponentní systém založený na sérii filtračních a sorpčních polí obsahujících železo a přírodní látky jako je rašelina. Do čistícího systému o rozloze 0,75 ha navazujícího na výsypku bývalého lomu Hájek bude přiváděna kontaminovaná voda z výsypky. V první části čistícího systému dochází k sedimentaci kalů, odtud voda protéká do nádrží s železnými šponami (oxidace železa výrazně redukuje znečišťující látky) a dále do nádrží s rašelinou (sorpce a biologické odbourání znečišťujících látek). Podstatnou složkou systému je i uměle vytvořený mokřad, ve kterém dochází k finálnímu dočištění kontaminovaných vod.