O lokalitě


Charakteristika území

Zájmové území leží přibližně 1,5 km jihozápadně od města Hroznětín. Západním směrem nedaleko od lokality se nachází chatová osada Velký rybník a stejnojmenná vodní nádrž. Předmětné území je obklopeno lesy s oborou Hájek. V oboře se chová mufloní zvěř a divoká. Oborou protéká Ostrovský potok v délce přibližně 1 200 m, přičemž výtok z drenážního systému z výsypky lomu Hájek do Ostrovského potoka je situován v bezprostřední blízkosti oplocení obory. Východním směrem po toku Ostrovského potoka se nacházejí rybníky Ostrovské kaskády, které jsou využívány k rybochovu. Ryby se po výlovu znovu nasazují do dalších chovných rybníků, přičemž délka pobytu v rybníku Horní štít nepřevyšuje 1 rok.

Ochrana přírody a krajiny

Lokalita se nenachází v oblasti se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny ve smyslu kategorie dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nejbližším chráněným územím, přibližně 1 km východním směrem, je přírodní rezervace Ostrovské rybníky, která se nachází na území ptačí oblasti Doupovské hory. Severním a severovýchodním směrem ve vzdálenosti přibližně 10 km a 13 km od zájmového území se rozléhají národní přírodní rezervace a evropsky významná lokalita seznamu NATURA 2000 Krušnohorské plató a národní přírodní rezervace a ptačí oblast seznamu NATURA 2000 Novodomské rašeliniště – Kovářská. Z velkoplošných chráněných území je nejblíže jižním směrem od lokality ve vzdálenosti přibližně 7 km chráněná krajinná oblast Slavkovský les.