Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Fakta


Prach 

Původcem prachu z haldy nejsou, za poslední 2 roky, činnosti státního podniku DIAMO.

Stížnosti občanů na prach z haldy, uveřejněné například v Událostech ČT a v pořadu Reportéři ČT, šetřila Česká inspekce životního prostředí a Obvodní báňský úřad. Státní podnik DIAMO už téměř 2 roky na odvalu hlušinu neodtěžuje, provádí pouze injektáže a monitoring, které prach nevytvářejí.

Ostravská těžební, a.s., která je propojená s vlastníkem pozemků společnosti cresco&finance a.s., na východní straně odvalu provádí na vlastní rozhodnutí odtěžbu hlušiny a ukládání materiálů.

DIAMO i přes opakované výzvy nedostává informace od společnosti Ostravská těžební, a.s., a nemá faktický vliv na to, co se tam děje.

Státní podnik DIAMO se se způsobem provádění těchto prací nemůže ztotožnit, když například došlo k odhalení paty odvalu a tím k zvýšení přístupu vzduchu.

Obvodní báňský úřad odmítl odval rozdělit na dva. Jeden v kompetenci státního podniku DIAMO a druhý v kompetenci vlastníka pozemku.

Stavební úřad Magistrátu města Ostrava i přes výhrady státního podniku DIAMO prodloužil územní rozhodnutí společnosti Ostravská těžební, a.s., přičemž stavba, která započala v roce 2011, měla být dokončena již v roce 2023.

Východní část odvalu (pořízeno dne 4. 5. 2023)