Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Fakta


Aktualizovaná analýza rizik

Byla zpracována v roce 2021 a zohlednila vývoj a nové skutečnosti na odvale.

Je zpracována dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, je to základní a v praxi odstraňování ekologických zátěží zavedený proces hodnocení závažnosti kontaminace na životní prostředí a obyvatele.

Protože je tento dokument klíčový, je podrobován připomínkám všech dotčených úřadů Magistrátu města Ostravy, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Obvodnímu báňskému úřadu, České inspekci životního prostředí, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, MŽP k němu vydává stanovisko a výstupy se promítají do databáze SEKM. Na základě vyhodnocené priority pak stát uvolňuje finanční prostředky. Není to tedy názor jednoho člověka, byť třeba znalce s kulatým razítkem, je to analýza, která prochází oponenturou.