Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

Nabídka služeb

Odštěpný závod Název služby Podrobnosti

o. z. TÚU

Nakládání s odpady, příjem výkopové zeminy a rybničních sedimentů PDF

o. z. TÚU

Kalibrace spektrometrů nebo karotážních radiometrických sond SMK PDF

o. z. TÚU

Analytické rozbory povrchových a odpadních vod PDF

o. z. SUL

Chemické a radiochemické analýzy vod PDF

o. z. SUL

Měření záření PDF

o. z. SUL

Nakládání s odpady PDF

o. z. ODRA

Zkušební laboratoř atmogeochemie PDF

o. z. ODRA

Nájmy pozemků a nebytových prostor včetně služeb PDF

o. z. ODRA

Pronájem indikační techniky pro měření výstupu důlních plynů PDF

o. z. ODRA

Měření výstupu důlních plynů při zemních pracích v rámci stavební činnosti pracovníkem odborného bezpečnostního dohledu PDF

o. z. GEAM

Projektová činnost ve výstavbě PDF

o. z. GEAM

Hornická činnost spojená s likvidací hlavních důlních děl PDF

o. z. GEAM

Záchranářské a havarijní práce a práce vyplývající z legislativy ČBÚ PDF

o. z. GEAM

Technologický laboratorní výzkum PDF

o. z. GEAM

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků – obor 25 PDF

o. z. GEAM

Testování, měření, analýzy a kontroly – obor 65 PDF

o. z. GEAM

Nakládání s těžebním odpadem PDF

o. z. GEAM

Odborné geologické práce PDF

o. z. GEAM

Ukládání odpadů (vyjma nebezpečných) – obor 44 PDF

o. z. GEAM

Opravy silničních vozidel / Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství – obor 50 PDF

o. z. GEAM

Silniční motorová doprava / Zemní práce buldozerem, bagrem, JCB, nakladačem PDF