Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

Nabídka služeb

Odštěpný závod Název služby Podrobnosti

o. z. TÚU

Kalibrace přenosných gama spektrometrů, karotážních sond PDF

o. z. TÚU

Laboratorní práce PDF

o. z. TÚU

Vrtné práce PDF

o. z. TÚU

Pronájem pozemní motorové dopravy, výkonů stavebních a demoličních strojů a zařízení včetně kvalifikované obsluhy PDF

o. z. TÚU

Monitorování podzemních vod PDF

o. z. TÚU

Karotážní práce PDF

o. z. TÚU

Deponování železničních vozů PDF

o. z. TÚU

Nabídka činností ZBZS Hamr PDF

o. z. PKÚ

Nájmy pozemků a nebytových prostor vč. služeb PDF

o. z. PKÚ

Silniční motorová doprava, Zemní práce bagrem, CASE PDF

o. z. PKÚ

Odborné geodetické práce PDF

o. z. HBZS

Báňská záchranná služba Odolov PDF

o. z. HBZS

Báňská záchranná služba Libušín PDF

o. z. SUL

Chemické a radiochemické analýzy vod PDF

o. z. SUL

Měření záření PDF

o. z. SUL

Nakládání s odpady PDF

o. z. ODRA

Zkušební laboratoř atmogeochemie PDF

o. z. ODRA

Nájmy pozemků a nebytových prostor včetně služeb PDF

o. z. ODRA

Pronájem indikační techniky pro měření výstupu důlních plynů PDF

o. z. ODRA

Měření výstupu důlních plynů PDF

o. z. GEAM

Projektová činnost ve výstavbě PDF

o. z. GEAM

Hornická činnost spojená s likvidací hlavních důlních děl PDF

o. z. GEAM

Záchranářské a havarijní práce a práce vyplývající z legislativy ČBÚ PDF

o. z. GEAM

Technologický laboratorní výzkum PDF

o. z. GEAM

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků – obor 25 PDF

o. z. GEAM

Testování, měření, analýzy a kontroly – obor 65 PDF

o. z. GEAM

Nakládání s těžebním odpadem PDF

o. z. GEAM

Odborné geologické práce PDF

o. z. GEAM

Ukládání odpadů (vyjma nebezpečných) – obor 44 PDF

o. z. GEAM

Opravy silničních vozidel / Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství – obor 50 PDF

o. z. GEAM

Silniční motorová doprava / Zemní práce buldozerem, bagrem, JCB, nakladačem PDF