Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

DIAMO, státní podnik

Právní statut: státní podnik
Zakladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Statutární zástupce: ředitel státního podniku
Registrace: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl AXVIII vložka 520
Sídlo: Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 8010-0805109003/0300
ID datové schránky: sjfywke
Podnik založen: 1946
Počet pracovníků: 2 379 (k 31. 12. 2020)

Ředitelství státního podniku DIAMO

Adresa: Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem
Telefon: +420 487 894 111 (ústředna)
Telefon: +420 487 851 338 (sekretariát ředitele)
Fax: +420 487 851 456
E-mail: diamo@diamo.cz
Web: www.diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa
   
Další kontakty:  
GDPR gdprrsp@diamo.cz
Fakturace fakturyrsp@diamo.cz
Objednávky objednavkyrsp@diamo.cz
Agenda mzdově-personální omprsp@diamo.cz
Kontakt pro média
press@diamo.cz


Úřední hodiny podatelny:
pondělí – pátek: 7:00 – 11:00 a 12:00 – 13:00 hod.

Podání mimo úřední hodiny je možné na recepci v sídle
státního podniku DIAMO, Máchova 201, Stráž pod Ralskem.
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Adresa: Pod Vinicí 84, 471 27  Stráž pod Ralskem
Telefon: +420 487 892 222 (ústředna)
Telefon: +420 487 892 571 (sekretariát ředitele)
E-mail: tuu@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa
   
Další kontakty:  
Objednávky objednavkytuu@diamo.cz
Fakturace fakturytuu@diamo.cz
Agenda mzdově-personální omptuu@diamo.cz


Úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek: 7:00 – 11:00 a 12:00 – 13:00 hod.

Podání mimo úřední hodiny je možné na recepci v sídle
státního podniku DIAMO, Máchova 201, Stráž pod Ralskem.
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Adresa: č. p. 86, 592 51  Dolní Rožínka
Telefon: +420 566 593 111
Fax: +420 566 593 712
E-mail: geam@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa
   
Referát JLD Hodonín Velkomoravská 527/33, 695 01  Hodonín
Telefon: +420 517 543 091


Středisko RD Jeseník 793 76  Zlaté Hory
Telefon: +420 584 425 475


Další kontakty:  
Fakturace fakturygeam@diamo.cz


Úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek: 6:00 – 11:00 a 11:30 – 14:00 hod.

Podání mimo úřední hodiny je možné na vrátnici v sídle o. z. GEAM Dolní Rožínka do 17:00 hod.
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Adresa: 28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram
Telefon: +420 318 644 111
Fax: +420 318 627 114
E-mail: sul@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa


Další kontakty:  
Fakturace fakturysul@diamo.cz


Úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek: 6:00 –7:30 a 11:30 – 13:00 hod.

Podání mimo úřední hodiny je možné na sekretariátu ředitele o. z. v sídle o. z. SUL Příbram do 15:00 hod.
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Adresa: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava
Telefon: +420 596 703 111
Fax: +420 596 541 992
E-mail: odra@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa


Další kontakty:  
Fakturace fakturyodra@diamo.cz


Úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek: 6:00 – 14:00 hod.

Podání mimo úřední hodiny není možné.
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA - sociální centrum

Adresa: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava
Telefon: +420 596 703 344
Telefon: +420 596 703 389
E-mail: odra@diamo.cz, scodra@diamo.cz 
Kde nás najdete: Mapa


Úřední hodiny podatelny: pondělí – čtvrtek: 6:00 – 10:30 a 11:00 – 14:00 hod.

Podání mimo úřední hodiny je možné na podatelně v sídle o. z. ODRA Ostrava v úředních hodinách podatelny o. z. ODRA.
UPOZORNĚNÍ
Provoz Sociálního centra
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS

Adresa: Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00  Ostrava
Telefon: +420 596 258 111
E-mail: hbzs@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa


Další kontakty:  
Fakturace fakturyhbzs@diamo.cz


Úřední hodiny podatelny: pondělí – čtvrtek: 6:30 – 12:00 a 12:30 – 14:30 hod.

Podání mimo úřední hodiny není možné.
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

Adresa: Stonavská 2179, Doly, 735 06  Karviná
Telefon: +420 596 262 177
E-mail: darkov@diamo.cz
Kde nás najdete: Mapa


Další kontakty:
Fakturace fakturydarkov@diamo.cz


Úřední hodiny podatelny:
pondělí – pátek: 5:40 –11:40 a 12:10 – 13:40 hod.

Podání mimo úřední hodiny je možné na vrátnici u vstupu vložením do poštovní schránky.
Informace k doručování dokumentů: Informace k doručování dokumentů

Archiv DIAMO

Sídlo archivu a badatelny: Areál šachty 15, Příbram-Brod
Telefon: +420 318 644 414, +420 318 644 415, +420 318 644 412
E-mail: dolezalova@diamo.cz ,  pajmova@diamo.cz
Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2020
Další informace: Archiv – informace Badatelský řád Sazebník úhrad nákladů Mapa