Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Fakta


Cena obvyklá za pozemky pod odvalem

Od léta 2023 oficiálně deklaruje společnost cresco&finance a.s., že pozemky prodá nebo pronajme za ceny obvyklé, které vychází z cen, za které v regionu prodává nebo pronajímá DIAMO Znalecký posudek Cresco 2022, Znalecký posudek Cresco 2023, Znalecký posudek Morison 2023.

Cresco&finance a.s. už neuvádí, že ceny odvozuje od cen pozemků v průmyslových zónách, kde jsou pozemky zainvestované, se sítěmi a připravené v souladu s územním plánem na výstavbu a že jde o komerční využití.

Máme odborné zhodnocení posudku cresco&finance a.s., který dokládá, že je to zcela mimo realitu a že znalec nepostupoval správně Znalecký posudek zadaný DIAMO.

Cresco&finance a.s. pořídilo pozemky za 46 mil. Kč, (odpovídá ceně obvyklé viz posudek DIAMO), ale chce za ně 430 mil. Kč.

Cresco&finance a.s. nabízí nájem za 30 mil. Kč/rok, přičemž nájem dosud je stanoven ve výši 2,2 mil. Kč za rok.

Podotýkáme, že DIAMO na pronajatých pozemcích provede sanaci, mimo jiné i pro majitele pozemků, což povede ke zhodnocení pozemků.

DIAMO od doby, kdy cresco&finance a.s. nabylo pozemky, vede s majitelem jednání o odkoupení nebo pronájmu pozemků. V roce 2022 byl státní podnik DIAMO se žádostí o koupi pozemků systematicky odmítán s tím, že by majitel cresco&finance a.s. a Ostravská těžební, a.s., ztratil páku proti státnímu podniku DIAMO ve sporu o využití třídicí linky, kterou DIAMO odmítlo využívat při sanaci.

V roce 2023 pak požadavky majitele cresco&finance a.s. začaly na úrovni 677 mil. Kč za odkup pozemků. Postupně cresco&finance a.s. snížilo cenu na 425 mil. Kč s tím, že tato cena odpovídá finanční ztrátě způsobené investicí a provozem třídicí linky. Tato suma se pak objevila i jako údajná cena obvyklá ve znaleckém posudku oceňujícím pozemky cresco&finance a.s. viz výše.

Opravdu je toto chování v souladu s veřejnými výstupy zástupců cresco&finance a.s.?