Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Vize


Odval Heřmanice je výraznou dominantou severního okraje města Ostravy. Jedná se o antropogenní útvar (vytvořený lidmi nebo lidskou činností), který vystupuje z původně velmi plochého tvaru povrchu okolí řeky Odry. Je potřeba nejprve zajistit stabilitu území, tedy vytvořit bezpečný a konsolidovaný (tj. stav zajišťující trvalost) stav celého masívu původního odvalu. To znamená v první fázi provést komplexní sanaci lokality, tj. minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Ve druhé fázi provést úpravu a přemodelování terénu, čímž se vytvoří konečný tvar, a ve třetí fázi zrekultivovat (obnova narušené krajiny) a revitalizovat (znovuoživení) celou zájmovou plochu vytvořením rostlinného, keřového a stromového patra.

Na východním okraji západní části bude v původní bývalé nádrži K 2 zachována přírodní vodní plocha. Tato nádrž se nachází ve stádiu přirozeného vývoje rostlinstva a má předpoklady pro trvalý rozvoj živočišných druhů vázaných na mělkovodní a bažinatá stanoviště.

Celkově bude odval přetvarován do přírodně odpovídajícího reliéfu a následně zrekultivován formou roztroušené výsadby. Vznikne zde prostor vhodný pro různé volnočasové aktivity.