Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Jezero Most

Jezero Most představuje rozsáhlou hydrickou rekultivaci zajišťovanou odštěpným závodem PKÚ státního podniku DIAMO v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Rekultivace celého území je od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být v budoucnu využíváno pro příměstskou rekreaci.

Základní informace 

  • počátek rekultivace lokality již v roce 1968
  • zastoupení rekultivací – ostatní 38 %, vodní 26 %, lesnická 23 % a zemědělská 13 %
  • dominantou rekultivovaného území – jezero Most, napuštěné na kótu provozní hladiny 199 m n. m. v září 2014
  • dvě významné sukcesní plochy – na severních svazích a na Kočičím vrchu
  • naučná stezka na jižních svazích v délce 2,5 km
  • lesnicky rekultivovanou Střimickou výsypkou prochází cyklotrasa 3113 vedoucí z Mostu do Braňan
  • území kolem jezera Most patří k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků v Česku – 22 druhů, téměř 6 000 jedinců
  • v rámci ornitologických pozorování byl na lokalitě spatřen i orel mořský


Zatopená plocha: 309,09 ha Doba napouštění: 6 let (říjen 2008 – září 2014) s dvouletým přerušením (v letech 2012 a 2013)
Délka obvodové komunikace: 8,6 km Rekultivovaná plocha: 1 300 ha
Průhlednost vody: až 8 m Přítomnost 350 druhů cévnatých rostlin
Maximální hloubka: 71 m Objem vody: 70,5 mil. m3
Maximální šířka: 1,5 km Maximální délka: 3 km
Ryby v jezeře: 8 druhů (okoun říční, síh maréna, lín obecný, sumec velký, štika obecná, plotice obecná, perlín ostrobřichý maximální a ježdík obecný) Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 199,0 m n. m.
Průměrná hloubka: 23 m Zdroj vody: řeka Ohře