Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Jezero Milada

Jezero Milada představuje první rozsáhlou hydrickou rekultivaci po těžbě uhlí, zajišťovanou odštěpným závodem PKÚ státního podniku DIAMO v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Na jeho dalším rozvoji se v současné době intenzivně pracuje především prostřednictvím projektu Vize Milada (www.vizemilada.cz), ve kterém se počítá jak s příměstskou rekreací, tak s postupným osidlováním a rozvojem služeb v území.

Základní informace

  • počátek rekultivace území již v roce 1991
  • zastoupení rekultivací – lesnická až 48 %, vodní 18 %, ostatní 18 %, zemědělská 6 %
  • dominantou rekultivovaného území – jezero Milada, napouštěné v období 2001–2010
  • naučná Vyklická stezka v délce 3,5 km
  • v lokalitě vybudována síť cyklostezek
  • zjištěna přítomnost celkem 216 druhů vyšších rostlin


Zatopená plocha: 252,2 ha Doba napouštění: 9 let (červen 2001 – srpen 2010)
Délka obvodové komunikace: 8,7 km 30 km cest kolem jezera
Rekultivovaná plocha: 1 400 ha Objem vody: 35,6 mil. m3
3,5 ha pláží Přítomnost 216 druhů vyšších rostlin
Maximální hloubka: 25,3 m Průhlednost vody: až 7 m
Maximální šířka: 1,3 km Maximální délka: 3,2 km
Výskyt 16 druhů vodních měkkýšů, 130 druhů ptáků a 38 druhů savců Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 145,7 m n.m.