Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Změna vlastníků pozemků


Změna vlastníků pozemků značně komplikuje pokračování sanačních prací

Pokračování v sanaci státnímu podniku DIAMO komplikují vlastníci některých pozemků pod odvalem Heřmanice. Státní podnik DIAMO v minulosti jednal s bývalým vlastníkem a pronajímatelem pozemků za účelem realizace sanace a rekultivace (společností Asental Land, s.r.o.) o jejich odkupu. Bohužel ale jednání ze strany bývalého vlastníka ustala a v roce 2022 upřednostnil při prodeji pozemků jiný subjekt, který je vlastnicky spřízněn se společností Ostravská těžební, a. s. S tou vede s. p. DIAMO řadu soudních sporů, protože odmítl odkoupit ztrátovou a pro sanaci odvalu nepotřebnou třídicí linku. Nový vlastník, vlastnící většinu pozemků pod heřmanickým odvalem, nyní činí kroky, které de facto znemožňují nebo značně komplikují pokračování sanačních prací nebo vyžaduje astronomické částky za pronájem nebo odkup pozemků za více než desetinásobek pořizovací a obvyklé ceny.