Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Skládka chemického odpadu


Heřmanická halda hoří již cca od roku 1990. Přesto, naprosto nepochopitelně, bylo v roce 2004 schváleno, že skládka chemického odpadu OKK Koksovny, a.s., na termicky aktivním odvalu zůstane a zakonzervuje se. V roce 2005 byla následně uzavřená skládka zkolaudována (viz Kolaudační rozhodnutí).

Ačkoliv v dokumentaci ke stavebnímu povolení k uzavření skládky bylo uvedeno, že „Ze stavebního hlediska nehrozí poškození objektu požárem“ či „Povrch uzavřené skládky je tvořen navážkou inertních nehořlavých materiálů, která je dostatečnou ochranou izolace před poškozením požáru“, přistoupil státní podnik DIAMO k vlastnímu preventivnímu opatření – vybudování oddělovací vzdušné stěny, která šla již k tíži státu. Stoprocentní jistotu nezahoření skládky však zajistí pouze její vymístění. Nicméně můžeme veřejnost uklidnit, že i když v tuto chvíli jsou práce a činnosti související s realizací sanace odvalu značně omezeny, tak DIAMO z preventivních důvodů provádí neustálý monitoring teplot v oddělovací vzdušné stěně s využitím instalovaných termosond a kontinuálním přenosem dat, který by zachytil případný postup termiky ve směru ke skládce chemického odpadu. Teploty jsou stabilní a v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. V případě jakýchkoliv potíží jsme připraveni okamžitě zasáhnout.