This website uses cookies

Our site uses technical and analytical cookies. We need all of these to make the site work properly and to evaluate how our site is used. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

DIAMO, state enterprise
Stráž pod Ralskem


DIAMO, state enterprise, with headquarters in Stráž pod Ralskem, is an organization that implements the mitigation of the consequences of mining activities after uranium, ore and part of coal mining in the Czech Republic.

Mission

We ensure for the state the mitigation of the consequences of industrial activity, including the reuse of raw materials, we protect its interests in the field of strategic raw materials and radioactive materials, and we help to improve the environment in industrially affected regions.

Prezentace Koncepční studie a Design manuálu jezera Milada

V červnu roku 2020 vyhlásil státní podnik Palivový kombinát Ústí (dnes patřící pod státní podnik DIAMO jako jeho odštěpný závod PKÚ) mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž Jezero Milada. Tato soutěž měla za cíl najít optimální proveditelnou a udržitelnou koncepci postupné přeměny území jezera Milada, které vzniklo rekultivací po těžbě hnědého uhlí. Vítězem soutěže se v roce 2021 stalo švédské architektonické studio Mandaworks AB ze Stockholmu. Architekti studia zpracovali ve spolupráci s mnoha odborníky i samosprávou Koncepční studii území jezera Milada a Design manuálu, kterými by se měl řídit další rozvoj tohoto unikátního území. Tuto koncepci osobně představili odborníkům i veřejnosti na setkání 17. května v Ústí nad Labem. V obou dokumentech se zdůrazňuje princip souladu dvou zdánlivě nesourodých přístupů k budoucímu užívání území – živé krajiny a jejího rekreačního a sportovního využití. Podrobnější informace včetně záznamu z prezentace naleznete zde vizemilada.cz

Prezentace Koncepční studie a Design manuálu jezera Milada

Občasník DIAMO květen 2023

Na Dole Darkov by mohlo být gravitační úložiště energie, DIAMO2023, Ohlédnutí za Sympoziem Ložisko Zlaté Hory 2023, Účetní závěrka roku 2022, DIAMO spolupracuje s akademickou sférou, Co je nového na závodě TÚU, Zpráva o platbách za rok 2022, Návštěvníci si přišli prohlédnout ČDV v Horním Slavkově, Poslední vůz na Dole Staříč, Oprava cyklostezky u Kladna, Vzpomínáme, Příspěvky z našich řad, Vrtací souprava Epiroc DIAMEC Smart U4 v provozu, Hornický spolek pomáhá, Skleněné negativy v Archivu DIAMO v Příbrami

Branches

Administered localities