Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Životní prostředí


Opatření na ochranu ŽP

Pro omezení negativních dopadů sanace provádí státní podnik DIAMO například tato opatření:

Na plochách již sanovaných, tedy bez projevů termické aktivity, jsou prováděny rekultivační práce, jedná se o tzv. jižní plato a jihovýchodní část odvalu. Zde vysázené porosty vytvořily „zelený val“ s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu v rámci sanační činnosti na dalších částech.

Na plochách s provozem manipulační techniky provádíme aktivní činnosti zamezující/snižující prašnost. Kropicí vůz pravidelně zavlažuje dopravní komunikace v obdobích se zvýšeným ohrožením tvorby a následného odnosu prachových částic.

Součástí opatření je pravidelné prověřování a vyhodnocování možných vlivů na životní prostředí.