Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Sanace


Možnosti

V tělese odvalu se nachází cca 12 mil. tun hlušiny nepostižené termickou aktivitou, kterou je možné v rámci procesu sanace zbavit části hořlavé složky vhodnou úpravárenskou metodou - snížením obsahu uhelné hmoty v hlušině v zařízení k tomu určeném. Jedná se tedy o sanační metodu separace – odstranění hořlavé složky. Existují však i jiné metody sanace. Nejefektivnější je metoda odtěžení a odvozu do jiných lokalit – takto byla sanována východní část odvalu. Další metody spočívají v odstranění některé složky nezbytné pro vznik a přenos termické aktivity. Metoda izolace je založena na zabránění přístupu kyslíku. Metoda inertizace spočívá v proplavování nebo prokládání vrstvami nehořlavého materiálu. Každá metoda má své výhody a nevýhody.