Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Sanace


Možnosti

Existuje několik metod sanace. Nejefektivnější je metoda odtěžení a odvozu do jiných lokalit – takto byla částečně sanována východní část odvalu. Další metody spočívají v odstranění některé složky nezbytné pro vznik a přenos termické aktivity. Metoda úpravárenská spočívá v odstranění hořlavé uhelné složky. Metoda izolace je založena na zabránění přístupu kyslíku. Metoda inertizace spočívá v proplavování nebo prokládání vrstvami nehořlavého materiálu. Každá metoda má své výhody a nevýhody.