O haldě


Popis

Heřmanická halda neboli, dle platné právní úpravy, úložné místo těžebního odpadu – odval Heřmanice, se rozkládá na ploše cca 103 ha v katastrálních územích Hrušov a Heřmanice, v městském obvodu Slezská Ostrava. Objem odvalu, jehož součástí byly i kalové nádrže, je cca 20 miliónů m3 hlušiny, tj. pískovce, prachovce a jílovce karbonského stáří s příměsí uhelné hmoty v různých formách. Ukládané hmoty mají původ v přípravných a těžebních činnostech blízkých hlubinných dolů. Průměrná výška odvalu je 30 m (+230 m n. m.), maximální ve vrcholové části odvalu činí 70 m (+270 m n. m.). Na odval navazuje Heřmanický rybník, který je součástí chráněného území Natura 2000.

Odval je zčásti postižen endogenním hořením (záparem). Termicky aktivní zóny se nacházejí zejména ve východní a střední části odvalu. Vznik endogenního požáru závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějšími jsou obsah volné hořlavé složky (uhlí), možnost přístupu vzdušin a vhodné geometrické parametry úložiště. Vznik endogenního hoření, jeho vývoj a směr šíření téměř nelze predikovat. V tělese odvalu se nachází cca 12 mil. tun hlušiny nepostižené termickou aktivitou.