Historie podniku


1945

23. listopadu byla podepsána mezistátní dohoda mezi ČSR a SSSR o vyhledávání, těžbě a dodávkách radioaktivních surovin do SSSR.

1946

1. ledna vznikl národní podnik Jáchymovské doly (JD) se sídlem v Jáchymově, podřízený Ústřednímu ředitelství čs. dolů v rámci Ministerstva průmyslu. Ředitelství národního podniku přímo řídilo skupiny pro kutací práce (revize, vyhledávání a průzkum) a stavebně - montážní činnost (závod Budování).

1955

2. listopadu došlo ke zrušení názvu Jáchymovské doly, n. p. a byla ustavena Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVTRS) jako ústřední orgán s právy ministerstva. Pod ÚSVTRS spadala těžba a zpracování uranu na území Československé republiky a s tím související stavební a strojírenská činnost.

1958

1. února byl ze skupiny Kutacích prací v rámci ÚSVTRS zřízen národní podnik Jáchymovské doly - Geologický průzkum se sídlem v Hluboši, později Bukové u Příbrami.

1960

Ředitelství ÚSVTRS se z Jáchymova přestěhovalo do Příbrami, tedy do oblasti s největší těžbou.

1967

1. července byla zrušena Ústřední správa uranového průmyslu (od 14. července 1965 nástupce ÚSVTRS) a vznikla státní hospodářská organizace Československý uranový průmysl (ČSUP) podřízená Ministerstvu hornictví.

1989

19. října bylo přijato Usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 94 o útlumovém programu pro těžbu uranu a související činnosti. Na jeho základě došlo v následném období k rozsáhlé restrukturalizaci uranového průmyslu, které provázelo značné omezení všech aktivit včetně výroby uranového koncentrátu. Současně probíhala privatizace činností, které s těžbou a zpracováním uranové rudy přímo nesouvisely.

1991

1. srpna došlo v souvislosti s ukončením těžby uranu na ložisku Příbram ke změně sídla ředitelství ČSUP – sídlo se z Příbrami přestěhovalo do Stráže pod Ralskem.

1992

31. března byl Koncernový podnik ČSUP, Příbram, přejmenován na DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem.

1993

1. ledna po rozdělení Československé federativní republiky se státní podnik DIAMO stává právním nástupcem ČSUP. Pokračuje proces privatizace a transformace na tržní ekonomiku.

1997

1. ledna bylo na státní podnik DIAMO převedeno právo hospodaření ke státnímu majetku laguny Ostramo Ostrava.

2001

1. listopadu došlo k připojení bývalého státního podniku Rudné doly.

2002

1. ledna byla ke státnímu podniku připojena likvidovaná část ostravsko-karvinských dolů pod názvem ODRA.