Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie

Odštěpné závody

Státní podnik DIAMO zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: