Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Slovo ředitele


Vážení spoluobčané,

státní podnik se od roku 2002 stará o areály zavřených dolů a další činnosti související s útlumem těžby i ochranou obyvatel v Moravskoslezském kraji. Podílí se nejen na zahlazování následků hornické činnosti, ale také na zmírnění sociálních dopadů na život na Ostravsku a přispívá tak k jeho dalšímu rozvoji. Od roku 2002 odštěpný závod ODRA uskutečnil 41 sanačně-rekultivačních staveb na ploše 208 hektarů. Revitalizace těchto lokalit je finančně i časově náročná, ale nutná. Máme know-how i velmi zkušené pracovníky. 

Sanace heřmanické haldy je jedním z našich stěžejních projektů a věnujeme mu maximální pozornost. Naším úkolem je odval postupně zabezpečit a připravit pro budoucí využití. Všechny práce provádíme s ohledem na životní prostředí, snažíme se minimalizovat negativní dopady na okolní život a samozřejmě také dbáme na to, aby naši zaměstnanci, kteří na haldě pracují, nebyli vystaveni žádnému nebezpečí. Na odvalu i v okolí probíhají pravidelná měření škodlivin a mohu konstatovat, že halda a sanační práce nijak významně nezhoršují ovzduší ani zdravotní rizika v Ostravě.

Průběžně informujeme o výsledcích měření škodlivin a naší činnosti na odvalu představitele města, obvodu i kraje a prostřednictvím médií také veřejnost. Jedná se o starou ekologickou zátěž na poměrně velké ploše, proto sanace potrvá ještě řadu let. Děláme však maximum pro to, abychom postupovali rychle a ohleduplně k životnímu prostředí.

Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO