Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Historie


Odval Heřmanice je jednou z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších lokalit, na níž je uložena hlušina z hlubinné těžby černého uhlí v 19. a 20. století na Ostravsku. Jedná se o komplex čtyř důlních odvalů (Autoodval, Karolína, Svoboda a provozní odval), který vznikal už v polovině 19. století při hloubení Dolu Ida (Rudý říjen 1). Největší množství materiálu se zde ukládalo ve 40. až 60. letech minulého století, kdy se rozšiřoval Důl Heřmanice (Důl Stalin, Rudý říjen 2). Součástí odvalu je zabezpečená skládka chemického odpadu ve vlastnictví společnosti OKK Koksovny, která se nachází v severozápadní části. V severovýchodní části byly v minulosti vybudovány kalové nádrže, které sloužily jako čistírna odpadních vod. Uhelné kaly z těchto nádrží však byly v devadesátých letech minulého století vytěženy a odvezeny společností OKD Doprava.

Státní podnik DIAMO dostal za úkol zajistit sanaci a rekultivaci odvalu Heřmanice na základě „Smlouvy o prodeji části podniku“ uzavřené mezi OKD, a. s., a DIAMO, s. p., dne 14. 12. 2001. Sanační práce probíhají od roku 2005. Východní a jihovýchodní část odvalu už prošla rekultivačním procesem v gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo termicky aktivní plochy odtěžit, uvolněné plochy dotvarovat inertním materiálem, překrýt zeminou a provést výsadbu stromového a keřového patra a tímto způsobem celé území revitalizovat.