This website uses cookies

Our site uses technical and analytical cookies. We need all of these to make the site work properly and to evaluate how our site is used. For more information and settings, visit Information about cookies.

Settings
Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

Branch Kladenské doly, Kladno-Libušín


Žádosti o báňské posouzení a zatřídění staveniště

Kontaktní osoba: Simona Juříková / jurikovas@diamo.cz / +420 312 814 294

Žádám o provedení báňského posouzení a pokud se objekt/pozemek nachází na území ovlivněném těžbou (poddolovaném území), závazně objednávám, zpracování zatřídění staveniště ve smyslu ČSN 73 00 39, „Navrhování objektů na poddolovaném území“.

Posouzení vyzvednu (vyberte variantu)

Po odeslání obdržíte zprávu do e-mailu.