Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Středisko ZBZS Libušín

Závodní báňská záchranná služba Libušín je zařazena pod odštěpný závod PKÚ státního podniku DIAMO. Vznikla v roce 2018, je zařazena do integrovaného záchranného systému (IZS) a spadá do obvodu působnosti HBZS Ostrava.

Hlavním úkolem ZBZS Libušín je zejména zajištění báňské záchranné služby na pracovištích PKÚ, dalších státních podniků a jiných organizací. Báňští záchranáři spolupracují s jednotkami integrovaného systému při řešení mimořádných událostí v rámci krizového řízení a plní další úkoly dle rozhodnutí vydaných zřizovatelem a Státní báňskou správou.

ZBZS Libušín sídlí v prostorách bývalé sociální a správní budovy Kladenských dolů. Zaměstnanci s odborností báňského záchranáře jsou rozděleni do šesti čet. Další dobrovolní členové sboru jsou zaměstnanci jiných organizačních složek podniku a další dobrovolní členové jsou zaměstnanci cizích organizací.

Pro možnost okamžitého výjezdu k mimořádné události zajišťuje ZBZS Libušín v prostorách stanice nepřetržitou pohotovost pěti báňských záchranářů. Zálohu tvoří domácí pohotovost ve stejném složení jako pohotovost na stanici.ZBZS Libušín je vybavena moderní záchranářskou technikou včetně kyslíkových dýchacích přístrojů a vzduchových dýchacích přístrojů. Materiálové a technické vybavení stanice umožňuje záchranářům provádět zásahy v nedýchatelném ovzduší, činnost v biologicky či chemicky závadném prostředí, práce ve výškách a nad volnou hloubkou a jiné speciální a rizikové práce s využitím záchranářské techniky.

Kromě zajišťování báňské záchranné služby vykonávají zaměstnanci mimo stálou pohotovost práce na zahlazování následků minulé hornické činnosti. Jedná se zejména o likvidaci důlních děl, sanačně-rekultivační práce či průzkumná vrtání.

Další náplní prací ZBZS je komerční činnost, při které je využita odbornost zaměstnanců jako jsou např. výškové práce s využitím lezecké techniky, vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla atd.