Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Lokalita Darkov
(← zpět na nabídku)

Lokalita Darkov je tvořena dvěma dobývacími prostory, které se rozkládají ve východní části karvinské dílčí pánve a to dobývacím prostorem Darkov a Karviná – Doly II.

Historie současné lokality Darkov sahá až do poloviny 19. století. V té době byla založena řada nových dolů, které byly později do komplexu Darkov sloučeny. Jedná se především o doly Gabriela (založen 1852), Hohenegger (1880) a Austria (1898). Tyto doly prošly četnými proměnami, několikrát změnily jména. V 50. letech minulého století z nich vznikl komplex Velkodůl 1. máj.

V roce 1972 začala výstavba nového budoucího ústředního závodu 2 – Darkov. Areál nového dolu byl vybudován kolem jámy Mír IV. V letech 1972–1976 byla vyhloubena v blízkosti jámy Mír IV úvodní jáma č. 5 (Mír V).

V letech 1979–1984 byl v novém dobývacím prostoru Darkov vybudován areál pomocného závodu (PZ) a vyhloubeny: vtažná jáma č. 1 (Da 1) a výdušná jáma č. 2 (Da 2). Jámy byly vystaveny devastujícím účinkům dobývání porubů v jejich blízkosti. Jáma Da 2 byla zlikvidována v roce 2004 a jáma Da 1 je využívána pouze pro vedení větrů do dolu.

V roce 1991 došlo ke změně názvu Dolu 1. máj na Důl Darkov s důlními závody Barbora, Mír a Darkov.

V roce 1995 došlo k připojení Dolu 9. květen (těžba ukončena v roce 2016, důl zlikvidován). Důl Darkov tvořil důlní závod 1 (bývalá Barbora), důlní závod 2 (bývalý Darkov), důlní závod 3 (bývalý 9. květen).

V roce 2015 došlo k dalším organizačním změnám. Sloučením dolů Karviná a Darkov vznikl nový subjekt „Důlní závod 1“, kam patřil i Důl Darkov.

Od Dolu Gabriela po Důl Darkov v období let 1854 až 2021 bylo vytěženo cca 310 mil. t uhlí. Historie samostatného Dolu Darkov začala v roce 1982 a skončila v roce 2021. Nejvyšší roční těžby bylo dosaženo v roce 2000, a to 4,3 mil. t uhlí. Za období historie samostatného Dolu Darkov bylo z dolu vytěženo 53,9 mil. t uhlí.