Zlaté Hory

Tisk
Lokalita Zlaté Hory na mapě

Lokalizace: Olomoucký kraj, okres Jeseník a Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

Stručná historie

První zmínky o rýžování a mělkém dolování zlata pocházejí ze 13. století, od 16. století rozvoj hlubinné těžby zlata, rud Cu, Pb a Ag. V závěru 19. století též těžba rud Fe. Novodobá historie začala v roce 1952 vrtným průzkumem ložiska mědi Zlaté Hory (dále ZH) – jih a ZH – Hornické skály, ložiska Cu, Pb, Zn, Ag rud ZH – východ a ložiska Cu, Pb, Zn, Au rud ZH – západ. Těžba byla zahájena v roce 1965 na ložisku ZH – jih, od roku 1981 na ložisku ZH – Hornické skály a od roku 1988 na polymetalickém ložisku ZH – východ.

Těžba monometalických ložisek Cu byla ukončena 30. 6. 1990 a na ložisku ZH – východ 30. 6. 1992. Těžba polymetalického ložiska ZH – západ (především Au, méně Cu a Zn) probíhala v letech 1990 až 1993. Vytěženo bylo celkem 7 184,4 kt rud, z toho 6 412,8 kt z monometalických ložisek, 127,9 kt z polymetalického ložiska ZH – východ a 643,7 kt z polymetalického ložiska ZH – západ. Otvírku ložisek zajistily 4 jámy, 14 štol, 4 úpadnice a 11 komínů. Plocha dvou dobývacích prostorů činila 3,1 km2. Současná plocha dobývacího prostoru ZH – východ činí 0,137 km2.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba rud barevných kovů a zlata; dobývací metoda – otevřená komora s plochým dnem
  • Ruda byla zpracovávána v místní flotační úpravně na koncentráty.
  • Odpad byl dopravován kalovody na odkaliště O1 a O3.

Současný stav

V letech 1990 až 2005 provedeny likvidační práce na monometalickém ložisku ZH – jih a ZH – Hornické skály, následovala likvidace polymetalického ložiska ZH – východ, likvidace dolu a povrchového areálu na polymetalickém ložisku ZH – západ a likvidace Pomocné a Těžní jámy. Probíhá závěrečná etapa zahlazování následků hornické činnosti (dokončení likvidace úvodních důlních děl, rekultivace) plánovaná do roku 2011. Provozováno je čištění důlních vod, dosypy hlavních důlních děl a dlouhodobý monitoring.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výtok kontaminovaných důlních vod odvodňovací štolou na čistírnu důlních vod s výpustí do Zlatého potoka