Zadní Chodov

Tisk
Lokalita Zadní Chodov na mapě

Lokalizace: Plzeňský kraj, okres Tachov

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1953 až 1993. Bylo zde 5 jam a 167,4 km horizontálních důlních děl. Plocha dobývacího prostoru 7,2 km2. Hloubka dobývání 1 200 m pod povrchem. Vytěženo celkem 4150,7 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně v Mydlovarech.

Druh činnosti

Hlubinná těžba uranu – metoda výstupkové dobývání s vlastní základkou a sestupné lávkování na zával pod umělým stropem

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch částečně rekultivován; odvaly odprodány a zpracovávány na drcené kamenivo. Využitelné objekty připraveny k odprodeji, ostatní byly odstraněny. Od poloviny roku 2010 jsou důlní vody pokusně vypouštěny bez čištění, čistírna důlních vod je udržována v pohotovostním režimu. Začátkem roku 2012 zahájen zkušební provoz přírodního mokřadního systému k dočištění důlních vod.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Provádí se řízené vypouštění nečištěných důlních vod z vrtu HVM-1 s výpustí do Hamerského potoka a dlouhodobý monitoring.

Odkaliště

Nejsou