Vítkov

Tisk
Lokalita Vítkov na mapě

Lokalizace: Plzeňský kraj, okres Tachov

Stručná historie

Těžba probíhala v letech 1961 až 1991. Byl zde povrchový a následně hlubinný důl Vítkov II, který měl 2 jámy, 2 průzkumné šachtice a 83 km horizontálních důlních děl. Plocha dobývacího prostoru 0,99 km2. Hloubka dobývání 1 050 m pod povrchem. Vytěženo celkem 3 972,6 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně v Mydlovarech.

Druh činnosti

Povrchová a hlubinná těžba uranu – metoda výstupkové dobývání s vlastní základkou a sestupné lávkování

Současný stav

Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, odval odstraněn (zpracován na drcené kamenivo), povrch  rekultivován; nepotřebné objekty odstraněny, ostatní objekty včetně areálu prodány.

Environmentální problém a jeho řešení

Důlní vody

Výron důlních vod v terénu po zatopení dolu (bodový a plošný) sveden do řeky Mže; provedeno nápravné opatření (tamponáž netěsných vrtů) a probíhá dlouhodobý monitoring.

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Odval odstraněn, pozemek technicky a biologicky rekultivován.